DMCA.com Protection Status

GT. Bộ tài liệu hỗ trợ đào tạo- học NV thanh vận & CT- HC:  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 10:45 ngày 04/01/2018

GT. Bộ tài liệu hỗ trợ đào tạo- học NV thanh vận & CT- HC:

Bộ tài liệu hỗ trợ đào tạo- học Trung cấp thanh vận( nghề thanh vận):


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1850251925252700&id=100008037314601


GỢI Ý VỀ Điều kiện và giải pháp xây dựng các cấp bộ Đoàn trong tỉnh vững mạnh( đa số các chuyên đề đã được đăng trên tạp chí THANH NIÊN- Cơ quan lý luận nghiệp vụ của TW.Đoàn- năm 2006):


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1749645831979977&id=100008037314601&pnref=story


STGT.Tài liệu phục vụ Đại hội Đoàn các cấp ( nhiệm kỳ 2017- 2022):


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1802927476651812&set=o.484608071723839&type=3&theater


Chuyên đề 1:CÔNG TÁC GIÁO DỤC CỦA ĐOÀN


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1609025782708650&id=1468383943392152


Chuyên đề 2: Phương pháp tuyên truyền miệng:


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1609026176041944&id=1468383943392152


Chuyên đề 3: Kỹ năng nói trước công chúng:


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1609026342708594&id=1468383943392152


http://doansoldtbxhhcm.com/index.php?option=com_content&view=article&id=61:k-nng-noi-trc-cong-chung&catid=15:nghip-v-k-nng&Itemid=122


Chuyên đề 4: Kỹ năng giao tiếp ứng xử:


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1609026622708566&id=1468383943392152Pháp luật liên quan đến lao động, việc làm, lập nghiệp, khởi nghiệp:


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1956888967922328&id=100008037314601


GT Bộ tài liệu hỗ trợ dạy nghề, học nghề, thực hành nghề cho thanh niên:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1699585416986019&set=o.325470090975529&type=3


GT MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ TUYÊN TRUYỀN MIỆNG:


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1914120202199205&id=100008037314601


TÀI LIỆU TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CƠ SỞ:


https://www.facebook.com/bdbpla/posts/1539787566299139Tài liệu nghiệp vụ về công tác tuyên giáo:


https://www.facebook.com/BanTuyenGiaoDangCongSanVietNam/posts/1682107952067099

Tư liệu: Một số bài giảng về nghiệp vụ công tác Công đoàn


http://vuit.org.vn/tin-tuc/t847/tu-lieu-mot-so-bai-giang-ve-nghiep-vu-cong-tac-cong-doan.html


Khởi nghiệp thành công từ những kiến thức được chia sẻ trên Internet:


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1747832225494671&id=100008037314601


Tài liệu tham khảo dành cho Công tác hành chính- VP :


https://www.facebook.com/dohuong87/posts/715751735277251


Chương trình sơ cấp lý luận chính trị- hành chính:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1875829212694971&id=100008037314601&pnref=story

Tài liệu chương trình Trung cấp LLCT- HC( học tập trung 1 năm, tại chức 2 năm):

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1838645409746685&id=100008037314601

Tài liệu ôn Trung cấp lý luận chính trị- hành chính( hỗ trợ phổ cập cho cán bộ cơ sở):

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1835165786761314&id=100008037314601

Tài liệu CCLLCT- HC:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1837133566564536&id=100008037314601

Tài liệu CCLLCT- HC hỗ trợ ĐT phóng viên:


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1837133566564536&id=100008037314601Tài liệu hỗ trợ đào tạo- học cử nhân lý luận chính trị- hành chính( gồm trung cấp và cao cấp- tương tự lớp trung cao cấp LLCT trước đây):

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1838650416412851&id=100008037314601


Tài liệu hỗ trợ đào tạo- học đại học sư phạm chính trị, đại học chính trị- hành chính:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1875834299361129&set=a.1549722095305686.1073741830.100008037314601&type=3&theater


GT Sách hay – Những cuốn sách đổi đời:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1602033956741166&set=o.443905119065476&type=1&theater


Trang văn học và báo chí( cận văn học):


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1909994652611760&id=100008037314601&pnref=story


STGT Video clip Hướng dẫn lái xe mô tô, ô tô an toàn:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1964295780514980&id=100008037314601


4