DMCA.com Protection Status

GT Lịch sử phong trào cộng sản & công nhân quốc tế:  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 15:43 ngày 05/03/2018

Giáo trình logic học- HVCTQG HCM:

https://tinyurl.com/ybafo5mx

GT Lịch sử phong trào cộng sản & công nhân quốc tế:

https://tinyurl.com/y7kz7tzk

GT Lý luận hành chính NN- GTĐại học:

http://www.mediafire.com/file/95y6jons3bhbqpr/Giao+trinh+ly+luan+hanh+chinh+NN+2010.pdf

GT Lịch sử tư tưởng quản lý:

http://www.mediafire.com/file/5vi201qg9ddddl8/K55A_LSTTQL_1.rar

Bài giảng Khoa học quản lý:

http://www.mediafire.com/file/2d4q4n79amdr1ne/Bai_giang_KHQL_01.6.09.pdf

GT Quản lý NN & quản lý GD đào tạo:

http://www.mediafire.com/file/d9y2sdhiglbz9z1/Giao+trinh+Quan+li+nha+nuoc+va+quan+li+giao+duc+daotao.rar