DMCA.com Protection Status

GT. Một số lý luận chuyên ngành( kết nối tri thức on internet):  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 08:43 ngày 16/03/2018

GT. Một số lý luận chuyên ngành: ( kết nối tri thức on internet)

Lý luận về công tác tư tưởng của Đảng:

https://tinyurl.com/y86waja2

Lý luận về Văn hóa và đường lối văn hóa:

https://tinyurl.com/yabvhzlb

Lý luận và kinh nghiệm về công tác dân vận của Đảng:

https://tinyurl.com/y9nsmbag

Nghiệp vụ công tác của CB dân vận:

https://tinyurl.com/yd4un9qe

Tài liệu NV công tác thanh vận của Đảng:

https://tinyurl.com/y8ymxc84

Tổng quan về công tác dân vận:

https://tinyurl.com/ycmvt9gx

Lý luận về nhà nước và pháp luật:

https://tinyurl.com/y7k9dwzk

https://tinyurl.com/yaued6ug

GT Lý luận hành chính NN- GTĐại học:

https://tinyurl.com/y7x22p3g

Lý luận chung về giáo dục học:

https://tinyurl.com/ya7s7lth

Lý luận về giáo dục:

https://d3.violet.vn//uploads/previews/present/3/128/308/preview.swf

Lý luận dạy học:

https://tinyurl.com/y8bwgn6n