DMCA.com Protection Status

GT Tài liệu hỗ trợ hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên- kết nối tri thức:  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 16:29 ngày 24/01/2018

 

GT Bộ tài liệu hỗ trợ dạy nghề, học nghề, thực hành nghề cho thanh niên:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1699585416986019&set=o.325470090975529&type=3

Cẩm nang khởi sự kinh doanh- khởi nghiệp:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1864057500538809&id=100008037314601

Bộ tài liệu hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1849660981978461&set=a.1549722095305686.1073741830.100008037314601&type=3&theater

GT web cho tải GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN KHỞI NGHIỆP KINH DOANH:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1861190494158843&set=a.1549722095305686.1073741830.100008037314601&type=3&theater 

SÁCH/EBOOK CẨM NANG QUẢN LÝ VÀ CEO:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1872840672993825&id=100008037314601