DMCA.com Protection Status

GT Tài liệu học tiếng Anh( ST)- ( Kết nối tri thức):  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 14:04 ngày 16/03/2018

Giáo trình ngữ pháp tiếng Anh căn bản:

http://www.mediafire.com/file/pjuxx447pk3x4hr/Giao+trinh+ngu+phap+Tieng+Anh+can+ban.pdf

Cơ sở ngữ pháp tiếng Anh:

http://www.mediafire.com/file/m1a8v6bbxyq7s6c/Basic+English+Grammar-+CS+ng%E1%BB%AF+ph%C3%A1p+t.+Anh.pdf

Toefl grammar:

http://www.mediafire.com/file/x0y5gb8sm26mw3u/669_TOEFLGRAMMAR.pdf

Ngữ pháp tiếng Anh ôn thi TOEIC:

http://www.mediafire.com/file/ym6hnbbri47s2q2/Ngu+phap+on+thi+TOEIC.pdf

Ngữ pháp tiếng Anh thường dùng:

http://www.mediafire.com/file/a54xcph05xchxxh/NGU_PHAP+TIENG+ANH_THUONG_DUNG.rar

Một số từ tiếng Anh trong vi tính, internet và giao tiếp:

https://tinyurl.com/yba6kknt

GT. Tiếng Anh chuyên ngành tin học- CNTT:

http://www.mediafire.com/file/cgp2fn7d2kfnv1d/Ti%E1%BA%BFng+Anh+chuy%C3%AAn+ng%C3%A0nh+tin+h%E1%BB%8Dc.rar

Tổng hợp tài liệu học tiếng Anh:

http://www.mediafire.com/file/4fd4w88obog3pop/T%E1%BB%95ng+h%E1%BB%A3p+t%C3%A0i+li%E1%BB%87u+h%E1%BB%8Dc+ti%E1%BA%BFng+Anh.rar