DMCA.com Protection Status

GT Tài liệu hướng nghiệp cho HS.THPT & THCS:  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 10:05 ngày 17/01/2018

GT Tài liệu hướng nghiệp cho HSTHPT & THCS:

TẬP BÀI GIẢNG TÂM LÝ HỌC HƯỚNG NGHIỆP:

https://trinhtuvan.files.wordpress.com/2015/08/tap-bai-giang_tam-ly-hoc-huong-nghiep_ts-pham-manh-ha.pdf

MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ HƯỚNG NGHIỆP

http://thptnguyenthaibinh.edu.vn/imgUpload/file/CHUYENMON/Tai%20lieu%20huong%20nghiep.rar

Giáo trình chuyên đề Tâm lý học nghề nghiệp- THCN:

http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Upload/Collection/brief/brief_43695_47624_710201482427tamlyhocnghenghiep.pdf

http://tailieuhoctap.vn/chi-tiet-sach/2455-giao-duc-dai-cuong/tam-ly-hoc/775883-giao-trinh-chuyen-de-tam-ly-hoc-nghe-nghiep

HOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP VÀ GIẢNG DẠY KỸ THUẬT TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG:

http://www.huongnghiepviet.com/vn_files/tailieu/hdgiangdaykythuatthpt.pdf

Những vấn đề chung về giáo dục học nghề nghiệp:

https://nvspdn.files.wordpress.com/2013/11/gtgdhnn.pdf

Kho tài nguyên giáo dục hướng nghiệp của VVOB.BE:

http://www.vvob.be/vietnam/vi/tai-nguyen

GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG:

http://ebm.edu.vn/UserFile/Document/635358166594742867/DocFile_635358166596142947.pdf

PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH THPT:

http://thuchienuocmo.vn/TaiLieuHuongNghiep.pdf

Chọn nghề theo tính cách:

http://lib.dntu.edu.vn:8080/dspace/bitstream/DNTU_123456789/1800/1/Chon%20nghe%20theo%20tinh%20cach.pdf

Giáo dục hướng nghiệp ở Việt Nam:

https://mywork.com.vn/data/files/documents/GDHN.pdf

Cẩm nang hướng nghiệp 2017( bấm vào dấu mũi tên hai chiều đặt chéo dưới trang trong trang web để xem ở chế độ toàn màn hình):

https://www.slideshare.net/hoasenuni/cm-nang-hng-nghip-2017

TỔNG HỢP TẤT CẢ CÁC NGÀNH NGHỀ TRÊN THẾ GIỚI:: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1432383503701135&id=1374512926154860

Danh sách tất cả các ngành học tại quốc tế:

https://www.hotcourses.vn/study/all-subjects-courses/undergraduate-postgraduate-degrees/programs.html

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG CỦA MÔN GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP Ở THPT VỚI CÁC CHUYÊN ĐỀ LỒNG GHÉP:

http://www.ier.edu.vn/upload/product/du-thao-chuong-trinh-khung-giao-duc-huong-nghiep421737501796.pdf

Nghề nghiệp Bách khoa toàn thư mở Wikipedia :

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%81_nghi%E1%BB%87p