DMCA.com Protection Status

GT tài liệu Hướng nghiệp, dạy nghề sửa chữa ô tô :  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 16:03 ngày 19/01/2018

GT tài liệu Hướng nghiệp, dạy nghề sửa chữa ô tô :

Video clip Hướng nghiệp, dạy nghề sửa chữa ô tô Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô:

https://www.youtube.com/watch?v=4i4B0m81AQk

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XE Ô TÔ:

http://tinyurl.com/yd4rohxz

Bài giảng cấu tạo ô tô:

http://tinyurl.com/y76xglmv

GIÁO TRÌNH ÔTÔ MÁY KÉO VÀ XE CHUYÊN DỤNG:

http://tinyurl.com/ybod98v7

GIÁO TRÌNH Mô đun: KỸ THUẬT CHUNG VỀ Ô TÔ VÀ CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA NGHỀ- CÔNG NGHỆ Ô TÔ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG:

http://tinyurl.com/ybnaxvsw

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ: KỸ THUẬT CHUNG VỀ Ô TÔ:

http://tinyurl.com/y8273dy5

http://tinyurl.com/y7fhctwn

Giáo trình chẩn đoán kỹ thuật ô tô - Thư viện Học liệu Mở Việt Nam:

https://voer.edu.vn/pdf/932c9dcd/1

http://lrc.tnu.edu.vn/upload/collection/brief/26043_spv11.pdf

http://tinyurl.com/y85dajnp

GIÁO TRÌNH NGHỀ CÔNG NGHỆ ÔTÔ MÔ ĐUN 15- KỸ THUẬT CHUNG VỀ ÔTÔ VÀ CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA. SỬ DỤNG CHO ĐÀO TẠO TRUNG CẤP NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ:

http://tinyurl.com/yag4qboc

NGHỆ SỬA CHỮA - BẢO DƯỠNG & CHẨN ĐOÁN KỸ THUẬT Ô TÔ- NĂM 2012 MỤC LỤC BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CĐCN VIỆT ĐỨC TÀI LIỆU HỌC TẬP Học phần CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA - BẢO DƯỠNG & CHẨN ĐOÁN KỸ THUẬT Ô TÔ:

http://tinyurl.com/y7p5hj4q

http://tinyurl.com/yag9lrjy

GT Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô:

http://tinyurl.com/yamd8f4v

Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại:

http://tinyurl.com/y9utyvmd

SDBN BƠM CAO ÁP TẬP TRUNG PE ĐIỀU KHIỂN BẰNG ĐIỆN TỬ:

http://tinyurl.com/ya3wlj8a

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ Ô TÔ THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC THỰC HIỆN- LV thạc sĩ SPKT:

http://tinyurl.com/ya7ety9y

Chương trình khung trình độ trung cấp nghề nghề “Công nghệ ô tô” (Ban hành kèm theo Thông tư số 21 /2011/TT - BLĐTBXH Ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội):

http://tinyurl.com/y8wreul3

Video clip Đọc sơ đồ mạch điện ô tô - Bài 1 hướng dẫn cài đặt bộ dữ liệu toyota vios:

https://www.youtube.com/watch?v=2JgIzGLPGUQ

https://www.youtube.com/watch?v=9NyqDSNYQPQ

GIÁO TRÌNH : KỸ THUẬT LÁI XE:

http://carly.vn/upload/images/giao-trinh-ky-thuat-lai-xe.pdf