DMCA.com Protection Status

GT Tài liệu về GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – kết nối tri thức:  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 15:02 ngày 04/01/2018

GT Tài liệu về GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – kết nối tri thức

Phần I KHÁI QUÁT VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP :

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2013003672310857&id=100008037314601

Hướng nghiệp là gì?

https://tinyurl.com/yav82kbl

GT bộ tài liệu hướng nghiệp cho HSTHPT & THCS:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1956525037958721&id=100008037314601

Tham khảo cơ sở lý luận về Hướng nghiệp:

https://www.facebook.com/huongnghiepquocgia/posts/1306954216057005

Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1722141268063767&id=100008037314601

GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM ( GT, ĐÁNH GIÁ VỀ GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP( GDHN) VÀ TVHN Ở VIỆT NAM, GD HN TRÊN THẾ GIỚI & một số quan điểm mới về hướng nghiệp hiện nay):

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2000869696857588&id=100008037314601

Tìm hiểu toàn bộ các ngành nghề tại Việt Nam:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1987889901488901&id=100008037314601

GT Bộ tài liệu phục vụ công tác hướng nghiệp cho HS.SV:

http://www.vvob.be/vietnam/vi/tai-nguyen

Trích Tài liệu tập huấn cán bộ Đoàn về nghề nghiệp- việc làm & TL tham khảo

( Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh- Ban điều hành đề án 103):

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1764332027178024&id=100008037314601

Cẩm nang chọn nghề và việc làm( Ban điều hành Đề án 103- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ) & Cẩm nang tìm việc làm cho lao động trẻ (của Tiến sĩ Nguyễn Lê Minh):

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1839660016311891&set=a.1549722095305686.1073741830.100008037314601&type=3&theater

Cơ bản về sư phạm đào tạo nghề:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1995029787441579&id=100008037314601&pnref=story

GT. Bộ tài liệu hỗ trợ bồi dưỡng nghiệp vụ cho GV dạy nghề sơ cấp, trung cấp,....:

https://www.facebook.com/LTNLN/posts/1686486554962572

Hướng nghiệp- Giới thiệu về nghề nghiệp & tài liệu dạy một số nghề:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1995431184068106&id=100008037314601

Tài liệu môn Giáo dục học nghề nghiệp( slide):

http://suphamnghe.ninhthuan.org.vn/index.php/news/Mon-giao-duc-hoc/Tai-lieu-mon-giao-duc-hoc-nghe-nghiep-258/

Bộ tài liệu hướng nghiệp, dạy nghề của tôi:

https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive

GT. Bộ tài liệu học nghề tin học văn phòng( từ thấp tới cao: THCS-THPT- cao đẳng nghề):

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2002318566712701&id=100008037314601

Giáo trình nghề điện dân dụng:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1997466513864573&id=100008037314601

Sửa chữa điện dân dụng và điện công nghiệp:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1963183713959520&id=100008037314601&pnref=story

GT. Website có tài liệu hỗ trợ đào tạo- thực hành nghề CNTT:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1687223311555563&set=o.162551403779216&type=3&theater

GT tài liệu hỗ trợ dạy. học, thực hành nghề lắp ráp, cài đặt, sửa chữa máy tính::

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1793454740932419&set=a.1549722095305686.1073741830.100008037314601&type=3&theater

GT các web có tài liệu hỗ trợ dạy- học tiếng Anh:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1687171968227364&set=o.162551403779216&type=3&theater

GT tài liệu hỗ trợ dạy một số nghề:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1947966285481263&id=100008037314601

Trang Facebook của tôi nơi có giới thiệu địa chỉ nhiều bộ tài liệu hay:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008037314601

GT Tài liệu về kỹ năng sống:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2007599396184618&id=100008037314601

Tìm hiểu về kỹ năng mềm:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2005930686351489&id=100008037314601&pnref=story

 

GT. Giám đốc doanh nghiệp:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2008537426090815&id=100008037314601

GT Tài liệu về lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp- PV Khởi nghiệp:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1966148123663079&id=100008037314601

Tổng hợp tài liệu quản trị doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, thương mại- cần thiết cho khởi nghiệp:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1958805487730676&id=100008037314601

Một số Kiến thức về kinh tế, kinh doanh cần cho khởi nghiệp:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1960007857610439&id=100008037314601

Cẩm nang khởi sự kinh doanh- khởi nghiệp:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1864057500538809&id=100008037314601

Cho tải sách kinh tế- khởi nghiệp:

http://lib.dntu.edu.vn:8080/dspace/handle/DNTU_123456789/35

Khởi Nghiệp Tinh Gọn | The Lean Startup | Eric Ries:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1947518472192711&id=100008037314601

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (Dành cho ĐH Quản trị kinh doanh – CQ):

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2008076966136861&id=100008037314601&pnref=story

Hướng nghiệp và đào tạo CEO:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1797413893869837&id=100008037314601&pnref=story

GT web cho tải GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN KHỞI NGHIỆP KINH DOANH:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1861190494158843&set=a.1549722095305686.1073741830.100008037314601&type=3&theater

GT web cho tải tài liệu CNTT, KỸ THUẬT ĐIỆN_ ĐIỆN TỬ, XÂY DỰNG, Công nghệ ô tô, máy kéo :

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1960148730929685&id=100008037314601

GT Bộ tài liệu hỗ trợ dạy- học- làm nghề du lịch:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=276957922787829&id=100014208705282&pnref=story

Kho sách, tài liệu hỗ trợ dạy 100 nghề cho TN nông thôn:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1960156580928900&id=100008037314601

Tài liệu hỗ trợ dạy- học- làm nghề nông:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1709944605950100&id=100008037314601

GT web cho tải Chương trình, giáo trình đào tạo nghề Nông nghiệp cho lao động Nông thôn- VP Bộ Nông nghiệp & PT nông thôn:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1965231927088032&id=100008037314601

KINH TẾ HỘ VÀ TRANG TRẠI:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1958653071079251&id=100008037314601

Tài liệu hỗ trợ đào tạo kế toán ngân sách xã- phường- thị trấn:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1757489187862308&id=100008037314601

GT Tài liệu hỗ trợ tập huấn tư vấn viên cấp huyện:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1899494606995098&set=p.1899494606995098&type=3&theater

Kỹ năng mềm, kỹ năng cứng là gì? Những kỹ năng mềm quan trọng? Kỹ năng tìm việc làm?

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1971304356480789&id=100008037314601

Cổng thông tin điện tử việc làm- Bộ lao động TB & XH:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2005445869733304&id=100008037314601

Tài liệu hổ trợ dạy, học, làm nghề báo chí S1:

https://www.facebook.com/ttv.edu/posts/1521147214829841

Tài liệu hổ trợ dạy, học, làm nghề báo chí S2:

https://www.facebook.com/LTNLN/posts/953787381402747

Giáo trình- đề thi:

http://giaotrinh-dethi.blogspot.com/

GT tài liệu cần tham khảo thêm về GD hướng nghiệp, dạy nghề:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1977489955862229&id=100008037314601

Cho tải Bài giảng chuyên ngành kinh tế:

http://www.cic.edu.vn/trang-chu/thu-vien/tai-lieu-giao-trinh-dt/nganh-kinh-te

 

7