DMCA.com Protection Status

GT Tài liệu đào tạo nguồn nhân lực quản trị doanh nghiệp của Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư:  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 10:18 ngày 17/01/2018

 

Tài liệu đào tạo nguồn nhân lực quản trị doanh nghiệp của Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

http://business.gov.vn/T%C6%B0li%E1%BB%87u/Gi%C3%A1otr%C3%ACnh%C4%91%C3%A0ot%E1%BA%A1o.aspx

Hướng nghiệp và đào tạo CEO:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1797413893869837&id=100008037314601&pnref=story

Một số Kiến thức về kinh tế, kinh doanh cần cho khởi nghiệp:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1960007857610439&id=100008037314601

Tổng hợp tài liệu quản trị doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, thương mại- cần thiết cho khởi nghiệp:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1958805487730676&id=100008037314601

GT Bộ tài liệu hỗ trợ dạy- học- làm nghề du lịch:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=276957922787829&id=100014208705282&pnref=story