DMCA.com Protection Status

GT.Tài liệu dạy nghề( kết nối tri thức):  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 15:07 ngày 09/03/2018

GT.Tài liệu dạy nghề( kết nối tri thức):

Giáo trình HD khởi nghiệp kinh doanh:

http://docview1.tlvnimg.com/tailieu/2014/20141202/minhminh_2/gt_mo_dun_06_khoi_nghiep_kinh_doanh_6907.pdf?rand=465507

Giáo trình nghề sửa chữa xe máy_ Bộ GD & ĐT:

http://www.mediafire.com/file/gd6ihd3gayg4gnu/Giao_trinh_nghe_sua_chua_xe_may.pdf

Các kỹ thuật cơ bản về sửa xe máy:

http://www.mediafire.com/file/3c6zjolhsd7ri6o/C%C3%A1c+k%C4%A9+thu%E1%BA%ADt+c%C6%A1+b%E1%BA%A3n+v%E1%BB%81+s%E1%BB%ADa+xe+m%C3%A1y.rar

Tài liệu dạy nghề nông nghiệp cho thanh niên nông thôn:

https://tinyurl.com/yanh68j4

Giáo trình tin học văn phòng (đầy đủ hết):

http://www.mediafire.com/file/2801mte1un88j5a/Giao+Trinh+TIN+HOC+VAN+PHONG+Day+du+het.rar

Giáo trình môn xây dựng cầu:

http://www.mediafire.com/file/4gnuiher7h6u0wl/giao-trinh-mon-xay-dung-cau.pdf