DMCA.com Protection Status

Các ứng dụng quan trọng của TiO2 nano và triển vọng thị trường

Được đăng bởi: Hoàng Kim Sinh | 28/12/2017

Các ứng dụng quan trọng của TiO2 nano và triển vọng thị trường

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ và thiếu kiểm soát về mặt xử lý chất thải ô nhiễm của nhiều ngành kinh tế đã tạo ra sự ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Nhiều ngành công nghiệp đã thải vào môi trường các chất độc hại huỷ hoại môi sinh, gây ra bệnh hiểm nghèo cho con người. Một giải pháp có thể hạn chế được vấn đề này nếu ứng dụng công nghệ nano để chế tạo vật liệu nano TiO2 với hiệu ứng quang xúc tác để xử lý ô nhiễm môi trường. TiO2, ở dạng bình thường, là chất bột mầu trắng, rất bền, không độc, rẻ tiền. TiO2 có thể tồn tại ở một trong ba dạng tinh thể: rutile, anatase và brookite. TiO2

 190 Xem tiếp