DMCA.com Protection Status

Công nghệ xử lý nước thải bằng khí ozone

Được đăng bởi: Hoàng Kim Sinh | 25/12/2017

Công nghệ xử lý nước thải bằng khí ozone

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước diễn ra nhanh chóng, trong khi đó cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ nhưng nguồn nước thải công nghiệp đang là nỗi lo của toàn bộ xã hội cũng như cơ quan chức năng, để bảo vệ môi trường các nhà khoa học, doanh nghiệp luôn tìm giải pháp xử lý nước thải công nghiệp trước khi đưa ra môi trường. Bài viết này chúng tôi muốn giới thiệu công nghệ xử lý nước thải bằng khí ozone.

Tác hại của nước thải công nghiệp

Nước thải công nghiệp mang nhiều chất độc hại, khi thải ra môi trường sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, nguy cơ các bệnh do nước thải độc hại gây

 326 Xem tiếp