DMCA.com Protection Status

Học đại học trong cuộc cách mạng 4.0   quan tâm

Được đăng bởi: Vũ Tuấn Anh

Cập nhật lúc 23:28 ngày 05/01/2018

Bộ video học đại học hiệu quả cho tân sinh viên năm 2017

Học hiểu hành và hoàn thiện công thức 4 H cho các bạn tân sinh viên học đại học như thế nào cho hiệu quả

https://www.youtube.com/watch?v=lP33VxLezIM

Học đại học và dạy đại học trong kỷ nguyên 4.0

https://www.youtube.com/watch?v=GOUwQQJbEz8

Bốn thành tố tạo hiệu suất bản thân

https://www.youtube.com/watch?v=-VtQ1n5nS8w

Học đại học là quá trình tích lũy liên tục

https://www.youtube.com/watch?v=vq5L8RIqT4Y

Bản chất học đại học

https://www.youtube.com/watch?v=A42M2kq3BMk

Chi phí học đại học

https://www.youtube.com/watch?v=nGZGiatDaAQ

Hiểu đúng học đại học

https://www.youtube.com/watch?v=TBk2TwNhiu4

Học đại học tạo giá trị

https://www.youtube.com/watch?v=6iDQ_199rKE

Học đại học chuyên ngành

https://www.youtube.com/watch?v=wgXsvk-mlnw

Học đại học đại cương

https://www.youtube.com/watch?v=acFqQl53jyg

Ths Vũ Tuấn Anh anh.vu@businessmatching.vn