DMCA.com Protection Status

Hướng dẫn phỏng vấn cho tân cử nhân và sinh viên sắp ra trường   quan tâm

Được đăng bởi: Vũ Tuấn Anh

Cập nhật lúc 23:35 ngày 05/01/2018

1- Lý do khó tìm việc cho sinh viên mới ra trường 12 reasons why fresh students are difficult to find job

https://www.youtube.com/watch?v=egxEM1O3t2w

https://www.youtube.com/watch?v=y3RN6NlXdvw

https://www.youtube.com/watch?v=9j8KJzJce7E

2-Trợ Lý Tìm Việc Online – online job search assistant https://www.youtube.com/watch?v=0dyAGpqr_Bc

3-Trợ Lý Tìm Việc Online - Profile trên cáng mạng xã hội chuyên nghiệp Online job search assistant – how to build the professional profile in social network https://www.youtube.com/watch?v=SS93jLmNwvA

4-Trợ Lý Tìm Việc Online - CV Trên Các Mạng Tuyển Dụng- Online job search assistant – how to build effective online CV https://www.youtube.com/watch?v=XGlynBRRboM

5-Đừng biến ngày hội việc làm thành những cuộc đi chơi vô bổ - Do not turn the career day into the wasteful time

https://www.youtube.com/watch?v=k3WWsSJk5xg

6-Hướng Dẫn Các Việc Sau Khi Vừa Phỏng Vấn Xong – Guidelines to candidates right after the interview finishs

https://www.youtube.com/watch?v=M-piBuzAmiw

7-Thực tập hiệu quả - Cơ hội vàng thu nhận kinh nghiệm- Effective internship the golden chance to receive experiences

https://www.youtube.com/watch?v=ooXd83-bokQ

8-Làm thế nào để có kinh nghiệm - Các tip đảm bảo 100 % các bạn thành công – How to get the experiences during 4 year study at university

https://www.youtube.com/watch?v=AAv7FJO_tRo

9-Lộ Trình Nghề Nghiệp - Phân Tích SWOT SWOT analysis in career development

https://www.youtube.com/watch?v=ZcWR_xpin6Q

10-Dấu Hiệu Công Ty Tốt Trên Thị Trường – Signs of good company in labor market

https://www.youtube.com/watch?v=kQkcdz2zyHI

11-Các Yếu Tố Lựa Chọn Công Ty Ứng Tuyển- How to select the company that you work for – guideline for fresh students

https://www.youtube.com/watch?v=Vmv2zTOs0VQ

12-Hướng dẫn viết CV thực dụng- How to write the effective CV

https://www.youtube.com/watch?v=2eDuG4ypJCA

13-Làm thế nào chuẩn bị cho buổi phỏng vấn ngày mai- Những lời khuyên- How to prepare for tomorrow interview – practical information

https://www.youtube.com/watch?v=tO6G6aJ7_JI

14-Làm thế nào để vượt qua vòng tiếp tân trong phỏng vấn – How to overcome the testing rounds in recruitment process

https://www.youtube.com/watch?v=ovtPER1009o

15-Các câu hỏi khó trong phỏng vấn- How to handle the difficult questions

https://www.youtube.com/watch?v=o6CwT6t0QSY

16-Bán Mình Giá Cao Trong Phỏng Vấn – How to sell yourself at high prices in interview – How to use the USP in interview

https://www.youtube.com/watch?v=yCnW2Pqn2FI

17-Thử Việc Phần 1 - Các Công Việc Cần Làm- Probation : things must be done

https://www.youtube.com/watch?v=a1VVs8FeP4M

18-Làm Thế Nào Thành Công Trong Thử Việc Phần 2- How to win probation period

https://www.youtube.com/watch?v=KWSgYxMKyto

https://www.youtube.com/watch?v=jnsfICKA72E

19-Quản trị cuộc đời – life time management

https://www.youtube.com/watch?v=E_enWbn_IkI

20-Hướng dẫn chi tiết phỏng vấn cho các bạn sinh viên mới ra trường- Detailed guidelines for fresh graduation student

https://www.youtube.com/watch?v=dPtnSeEV4cc

21-Tạo sao không nên rải bom CV cho các bạn sinh viên tìm kiếm việc Why we don’t send the mass CV to recruiters

https://www.youtube.com/watch?v=3lq8h_tUQS0

22-Công thức viết CV - Đúng- Đủ - Đắt- Độc và Đẹp Khung Viết 5 D- How to write the beautiful CV by 5 D frameworks

https://www.youtube.com/watch?v=xvOE96KdHlw

23-Lựa Chọn Công Ty Làm Việc Đầu Tiên Cho Các Bạn Sinh Viên Mới – How to select the first company work for in life time

https://www.youtube.com/watch?v=zZpJLJjCSBs

24-Chúng Ta Cần Phải Thực Hiện Từ Nhỏ Tới Lớn Why we sould do well the small things before big things

https://www.youtube.com/watch?v=2dok32ZtdD4

25-Viết CV từ năm thứ nhất – Write the CV from first year

https://www.youtube.com/watch?v=fQSXIxMRxMM

Ths Vũ Tuấn Anh anh.vu@businessmatching.vn