DMCA.com Protection Status

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ TRI THỨC VIỆT SỐ HÓA  quan tâm

Được đăng bởi: Đại học Quốc Gia Hà Nội

Cập nhật lúc 11:08 ngày 09/03/2018

Group 13216
 

 

Group 13353

 

Group 13333

Group 13252
 

Group 13229
 

Group 14108
 

Group 13554
 

Group 13905
 

Group 13856
 

Group 13597
 

Group 13623
2.2. DỮ LIỆU MỞ

kho dữ liệu khổng lồ, được đóng góp bởi các Cơ quan Nhà nước, các tổ chức, đoàn thể và Tư nhân; Cộng đồng; các Doanh nghiệp và đặc biệt là từng người dân.

Dữ liệu mở có 2 chức năng cơ bản:

  •  
  •  

 

Tra cứu Dữ liệu

Cho phép người dùng tra cứu dữ liệu trong kho dữ liệu mở của Hệ tri thức Việt số hóa.

Cách 1: Tra cứu trực tiếp trên trang chủ (Vùng khoanh đỏ)

Cách 2: Lựa chọn Tab dữ liệu trên thanh Header và tra cứu tùy chọn theo đơn vị, lĩnh vực….

  •  
  •  

Upload dữ liệu

Để thực hiện Upload dữ liệu lên kho Dữ liệu mở:

Lựa chọn Tab Bộ dữ liệu của tôi

Click Thêm Bộ dữ liệu, điền thông tin trong mục Tạo bộ dữ liệu, Upload File trong mục Thêm dữ liệu

  •  
  •  

Group 13466
 

Group 13289
 

Group 13491
 

Group 13251
 

Group 13403
 

Group 13742
 

Group 13823
 

Group 13956
 

Group 14013
 

Group 14046
 

Group 13570