DMCA.com Protection Status

Hướng nghiệp 4.0 cho sinh viên và học sinh   quan tâm

Được đăng bởi: Vũ Tuấn Anh

Cập nhật lúc 23:26 ngày 05/01/2018

Mở đầu nghề nghiệp trong cuộc cách mạng 4.0 cho các bạn sinh viên

https://www.youtube.com/watch?v=VBMno1n6ams

Nền tảng công nghiệp 4.0 và nghề nghiệp 4.0 PGS Nguyễn Anh Thi

https://www.youtube.com/watch?v=FtWgjTz4byc

Nền tảng công nghiệp 4;0 và nghề nghiệp 4.0 Ths Vũ Tuấn Anh

https://www.youtube.com/watch?v=IeI-UnZi7vU

Nền tảng công nghiệp 4.0 và nghề nghiệp 4.0 Ths Huỳnh Đình Thái Linh

https://www.youtube.com/watch?v=K2mgdAq99C8

Làm thế nào phát triển nghề nghiệp trong bất định của cuộc cách mạng 4.0 cho các bạn trẻ

https://www.youtube.com/watch?v=zBDreTU-tZI

Những thay đổi 4.0 mang lại trong doanh nghiệp cuộc sống

https://www.youtube.com/watch?v=cG2CzyepZ3M

Nghề  nghiệp 4.0 sẽ thay đổi thế nào chia sẻ Ths Vũ Tuấn Anh

https://www.youtube.com/watch?v=kDmKeUilUFc

Bản chất quan trọng của người lao động trong cuộc cách mạng 4.0

https://www.youtube.com/watch?v=Xgo7MFz8_H0

Chúng ta sẽ làm gì trong cuộc cách mạng 4.0 trong nghề nghiệp

https://www.youtube.com/watch?v=DaQErsq3K1s

Làm thế nào  phát triển kỹ năng cho lao động trẻ trong cuộc cách mạng 4.0

https://www.youtube.com/watch?v=X1whEKq_kXk

Xác định mục tiêu nghề nghiệp trong cuộc cách mạng 4.0

https://www.youtube.com/watch?v=Fm7RihEyZLE

16 kỹ năng cho lao động trẻ trong cuộc cách mạng 4.0

https://www.youtube.com/watch?v=9Gc2UuZBNRs

Lựa chọn nghề nghiệp cho các bạn sinh viên trong cuộc cách mạng 4.0

https://www.youtube.com/watch?v=zBDreTU-tZI

Ths Vũ Tuấn Anh anh.vu@businessmatching.vn