DMCA.com Protection Status

Lịch sử Hội Sinh viên Việt Nam qua các kỳ đại hội  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 14:19 ngày 05/01/2018

Lịch sử Hội Sinh viên Việt Nam qua các kỳ đại hội

( Nguồn: http://hsvvn.vn/gioi-thieu/lich-su-hoi/144-lch-s-hi-sinh-vien-vit-nam-qua-cac-k-i-hi ).

Tóm tắt lịch sử Hội Sinh viên Việt Nam và các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc.

Lịch sử Hội Sinh viên Việt Nam

Trong những năm 1949-1950, phong trào đấu tranh của sinh viên học sinh diễn ra rầm rộ, liên tục và rộng khắp từ Nam chí Bắc nhằm chống thực dân Pháp xâm lược và sự can thiệp của Mỹ, chống “độc lập” giả hiệu, chống khủng bố đàn áp, đòi đảm bảo an ninh cho sinh viên, học sinh, đòi được học bằng tiếng mẹ đẻ (tiếng Việt)… Ngày 9-1-1950, Đoàn thanh niên Cứu quốc và Đoàn học sinh Sài Gòn - Chợ Lớn đã vận động và tổ chức cho gần 10.000 SVHS nhân dân Sài Gòn- Chợ Lớn, biểu tình đòi đảm bảo an ninh cho SVHS học tập và trả tự do cho HSSV bị bắt. Bọn cảnh sát và lính lê dương đã đàn áp dã man đoàn biểu tình và giết hại anh Trần Văn Ơn, một thanh niên tiêu biểu cho lòng yêu nước và ý chí đấu tranh bất khuất của HSSV. Thanh niên học sinh cả nước đều tổ chức bãi khóa phản đối địch khủng bố tàn sát học sinh Sài Gòn và làm lễ truy điệu anh Trần Văn Ơn. Run sợ trước khí thế đấu tranh sục sôi của nhân dân Sài Gòn, Thủ hiến Trần Văn Hữu đã hứa thỏa mãn các yêu sách: mở cửa các trường, trả tự do cho các học sinh bị bắt, nhận những công nhân bị sa thải vì đã bãi công để dự đám tang trò Ơn, cho phép ra lại những tờ báo đã bị đóng cửa vì đã loan tin các cuộc đấu tranh của quần chúng.

Sáu mươi mốt năm đã trôi qua nhưng khí thế sục sôi đấu tranh chống đế quốc xâm lược của học sinh, sinh viên nước ta ngày ấy như vẫn còn vang vọng đến hôm nay; ý chí đấu tranh dũng cảm của các anh chị học sinh, sinh viên ngày ấy bất chấp hy sinh trước lưỡi lê, súng đạn của kẻ thù, khiến chúng ta cảm phục khi ôn lại trang vàng lịch sử:

Từ những năm 1949 đến đầu năm 1950 phong trào đấu tranh của thanh niên học sinh, sinh viên chống chủ nghĩa thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ, chống “độc lập” giả hiệu, chống khủng bố, đàn áp, đòi bảo đảm an ninh cho học sinh, đòi được học tiếng mẹ đẻ …đã diễn ra rầm rộ, liên tục và rộng khắp từ Bắc ra Nam.

Ngày 9/1/1950, Đoàn thanh niên cứu quốc và đoàn học sinh Sài Gòn - Chợ Lớn đã vận động và tổ chức cho hơn 2000 học sinh, sinh viên các trường Petoruytky, Gia Long, Nguyễn Văn Khuê, Huỳnh Khương Ninh, Trường đại học Y dược, Pháp lýcác trường chuyên nghiệp vô tuyến điện, công chính, kỹ thuật, khoa họccùng nhiều giáo viên và 7000 nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn biểu tình đòi đảm bảo an ninh cho học sinh sinh viên học tập và trả tự do cho những học sinh, sinh viên bị bắt. Đoàn biểu tình kéo đến Nha học chính và dinh thụ hiến bù nhìn đưa yêu sách. Bọn cảnh sát và lính lê dương xông ra đàn áp dã man đoàn biểu tình. Trần Văn ơn, người thanh niên tiêu biểu cho lòng yêu nước và ý chí đấu tranh bất khuất của học sinh, sinh viên đã bị chúng giết hại.

Tại Sài Gòn, ngày 12 tháng 1 năm 1950 đám tang anh Trần Văn ơn đã biến thành cuộc biểu tình thị uy của trên 5 vạn người đi đưa đám và 10 vạn người đứng trên các hè phố tiễn đưa anh. Thanh niên, học sinh, sinh viên cả nước đã tham gia dự lễ truy điệu anh Trần Văn ơn.

Phong trào đấu tranh của thanh niên học sinh, sinh viên đã gây tiếng vang trong cả nước và được sự ủng hộ, hưởng ứng của tổ chức thanh niên tiến bộ trên thế giới.

Đại hội Liên đoàn thanh niên Việt Nam tháng 2/1950 tại căn cứ địa Việt Bắc đã lấy ngày 9 tháng 1 làm ngày truyền thống hàng năm của học sinh, sinh viên Việt Nam(ST).

Tháng 2 năm 1950, Đại hội Liên đoàn thanh niên Việt Nam tại Việt Bắc đã quyết định chọn ngày 09/01 làm Ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 5 (11/1993) tổ chức tại thủ đô Hà Nội đã quyết định lấy ngày 9 tháng 1 làm ngày truyền thống Hội Sinh viên Việt Nam.

Hơn nửa thế kỷ qua, dưới ngọn cờ của Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phong trào sinh viên - học sinh và tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam đã có những cống hiến xuất sắc, trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, là niềm tự hào của các thế hệ học sinh - sinh viên ngày nay. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945: “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được vẻ vang sánh vai cùng với các cường quốc năm châu hay không chính là nhờ phần lớn ở công học tập của các cháu” (trích Hồ Chí Minh toàn tập) và chủ trương của Đảng để đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ học vấn cao cho đất nước là nguồn động viên cổ vũ lớn lao đối với học sinh - sinh viên nước ta.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước của dân, do dân, vì dân đầu tiên ở Châu Á - là sự kiện trọng đại trong thế kỷ XX của dân tộc ta. Nhân dân và tuổi trẻ Việt Nam sau hơn 80 năm nô lệ dưới ách thực dân trở thành người chủ thực sự của đất nước mình, đã nêu lên quyết tâm bảo vệ những thành quá cách mạng, giữ vững lời thề trong ngày Tuyên ngôn Độc lập: “Quyết tâm đem hết tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền độc lập, tự do” (trích Hồ Chí Minh toàn tập).  Học sinh - sinh viên nước ta vô cùng phấn khởi, tự hào trước thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám đã nêu cao tinh thần yêu nước, vừa tích cực học tập, vừa tham gia bảo vệ, xây dựng chính quyền nhân dân non trẻ và anh dũng đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược theo lời kêu gọi thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu.

Cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, hưởng ứng lời kêu gọi cứu quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ…” (trích Hồ Chí Minh toàn tập), cùng với nhân dân cả nước học sinh, sinh viên bước vào cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện và lâu dài. Các trường đại học, cao đẳng ở Hà Nội rời về nông thôn, miền núi.

Phong trào học sinh - sinh viên phát triển ngày càng sâu rộng với sự phát triển của nền giáo dục nước nhà, kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc. Trước sự phát triển của phong trào học sinh - sinh viên Việt, ngày 15/6/1952 Trung ương Đoàn thanh niên cứu quốc đã phối hợp cùng Hội Sinh viên Việt Nam và Đoàn sinh viên Việt Nam tổ chức hội nghị cán bộ học sinh - sinh viên lần thứ ba. Đây là sự kiện chính trị rất quan trọng của phong trào. Học sinh - sinh viên Nam Bộ sau khi vượt qua vòng vây trùng điệp của kẻ thù để ra họp đã phản ánh sâu sắc tính thống nhất của phong trào học sinh - sinh viên nước ta dưới ngọn cờ của Đảng.

Cùng với tuổi trẻ và nhân dân cả nước, học sinh, sinh viên Việt Nam đã có một phần đóng góp sức mình vào chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân ta chống thực dân Pháp và sự can thiệp của đế quốc Mỹ. Từ tháng 7 - 1954, miền Bắc sạch bóng quân xâm lược và bước vào thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, miền Nam từ vĩ tuyến 17 trở vào tạm thời là vùng tập kết của quân đội Liên hiệp Pháp. Theo quy định của hiệp định Giơnevơ, sau hau năm sẽ tổ chức tổng tuyển cử tự do trong cả nước nhằm tiến tới thống nhất nước nhà. Nhưng trên thực tế, quá trình lịch sử không diễn ra như vậy do sự xâm lược của đế quốc Mỹ và hành động phản bội của bè lũ tay sai. Bối cảnh đặt ra cho tuổi trẻ mỗi miền đất nước những nhiệm vụ cụ thể trong mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh đi lên chủ nghĩa xã hội.

Miền Bắc bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội với nền kinh tế nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu, lại bị chiến tranh tàn phá nghiêm trọng. Với sứ mệnh lịch sử cao cả trước hiện tình hình đất nước, hàng vạn học sinh, sinh viên cùng với hàng triệu thanh niên miền Bắc đã đi đầu, góp phần tích cực giải quyết hàng vạn nhiệm vụ đề ra.

Các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc.

Đại hội lần thứ nhất Hội Sinh viên Việt Nam được tổ chức từ ngày 29 – 31/7/1955 tại Hà Nội có 244 đại biểu chính thức và 255 đại biểu dự thính. Đại hội thống nhất các tổ chức sinh viên thành Hội liên hiệp sinh viên Việt Nam và đề ra nhiệm vụ: đoàn kết mọi lực lượng sinh viên cùng với nhân dân cả nước đấu tranh cho hòa bình, độc lập và Thống nhất Tổ quốc. Đại hội đã thông qua bản Điều lệ, chương trình hành động và lời kêu gọi sinh viên toàn quốc của Hội Liên hiệp sinh viên Việt Nam, bầu BCH T.Ư Hội do đồng chí Nguyễn Quang Toàn là chủ tịch.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Hội Liên hiệp sinh viên Việt Nam được tổ chức từ ngày 05 đến ngày 07/5/1958 tại thủ đô Hà Nội. Đại hội vinh dự được Bác Hồ đến thăm, động viên và giao nhiệm vụ, đó là: phải gắn lý luận với thực hành, học tập kết hợp với lao động; học để xây dựng chủ nghĩa xã hội, phục vụ nhân dân đất nước.Tham dự Đại hội có 228 đại biểu chính thức, 200 đại biểu dự thính. Đại hội đã bầu anh Lê Hùng Lâm làm Tổng thư ký T.Ư Hội.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Hội Liên hiệp sinh viên Việt Nam được tổ chức từ ngày 03 đến ngày 05/3/1962 tại trường Kinh tế - Tài chính (Xuân Hòa - Vĩnh Phúc). Có 500 đại biểu thay mặt cho hai vạn SV của 10 trường đại học, cao đẳng. Ngoài nhiệm vụ đẩy mạnh các hoạt động bồi dưỡng phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đẩy mạnh đấu tranh thống nhất Tổ quốc, Đại hội còn đề cao nhiệm vụ phát triển quan hệ hữu nghị với sinh viên, thanh niên các nước trong đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, thực dân, bảo vệ hòa bình. Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Quang làm Chủ tịch Hội.

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp sinh viên Việt Nam lần thứ IV đã họp trong hai ngày 6 - 7 /01/1970 tại Hà Nội. Đại hội đã ra nghị quyết đổi tên thành Hội Liên hiệp học sinh Đại học Việt Nam và nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ của học sinh - sinh viên là: ra sức thi đua học tập tốt, xây dựng mục đích, động cơ và thái độ học tập đúng, xây dựng nề nếp học tập và rèn luyện tốt; Tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ và vai trò làm chủ của học sinh trong xây dựng nhà trường xã hội chủ nghĩa; hăng hái tham gia vào lao động sản xuất, tăng cường đoàn kết với đồng bào miền Nam, kiên quyết đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc; tăng cường đoàn kết học sinh, sinh viên trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến dự, Thủ tướng căn dặn SVVN ra sức học tập, rèn luyện để trở thành những người vừa "hồng" vừa "chuyên" như Bác Hồ đã dạy. Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Huê là chủ tịch Hội.

Để phù hợp với tình hình nhiệm vụ, Hội nghị đại biểu Hội SV toàn quốc (7/1985) quyết định đổi tên Hội liên hiệp SV Việt Nam thành Hội SV Việt Nam. Hội nghị lần này đã hiệp thương thông qua danh sách BCH Trung ương Hội gồm 49 uỷ viên do đồng chí Vũ Quốc Hùng, Bí thư T.Ư Đoàn làm chủ tịch Hội, đồng chí Hồ Đức Việt làm Tổng thư ký; năm 1988, đồng chí Hồ Đức Việt giữ trách nhiệm Chủ tịch Hội SV Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội Sinh viên Việt Nam (22 - 23/ 11/1993) được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, một lần nữa khẳng định vai trò, vị trí của Hội Sinh viên Việt Nam trong sinh viên và xã hội. Tham dự Đại hội có 255 đại biểu chính thức là những SV tiêu biểu của trên 100 trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười đã thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng ghi nhận những những đóng góp to lớn của thế hệ học sinh - sinh viên và tổ chức Hội trong sự nghiệp cách mạng của đất nước : “… sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội có thành công hay không, đất nước ta bước vào thế kỷ 21 có vị trí xứng đáng hay không chủ yếu do thanh niên hiện quyết định, trong đó sinh viên là bộ phận có vai trò quan trọng”. Đại hội đã hiệp thương và cử ra BCH Trung ương Hội khoá V gồm 49 uỷ viên, đồng chí Hồ Đức Việt, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn giữ chức Chủ tịch Hội SV Việt Nam. Tại hội nghị BCH Trung ương Hội SV Việt Nam (mở rộng) lần thứ 6 (khoá V), đồng chí Hoàng Bình Quân, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn được cử giữ chức Chủ tịch Hội SV Việt Nam..

Sau Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ V, ngày 08/2/1994, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra thông báo số 86 công nhận Hội Sinh viên Việt Nam là một tổ chức chính trị – xã hội của sinh viên Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Sinh viên Việt Nam được tổ chức tại thủ đô Hà Nội vào ngày 22 - 23/12/1998. Tham dự Đại hội có 400 đại biểu thay mặt hơn 80 vạn SV cả nước. Đại hội đã thống nhất phương hướng hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đất nước đối với sinh viên và tổ chức Hội Sinh viên trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa. Với khẩu hiệu hành động “Sinh viên Việt Nam rèn đức, luyện tài vì tương lai tươi sáng” và 6 chương trình hành động cụ thể: giáo dục và rèn luyện của sinh viên; sinh viên học tập và nghiên cứu khoa học và phát triển tài năng; sinh viên tham gia xây dựng môi trường giáo dục; sinh viên tích cực rèn luyện thể lực, xây dựng đời sống văn hoá tinh thần phong phú và lành mạnh; sinh viên chung sức cùng cộng đồng và xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam.

Đại hội nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và các ngành, các cấp; đồng thời cũng giúp cho các ngành, các cấp cũng như toàn xã hội hiểu, cảm thông, tin tưởng và có trách nhiệm hơn đối với sinh viên, tổ chức Hội Sinh viên. Tại Đại hội, đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã khẳng định: “SV là bộ phận trí tuệ và ưu tú trong các thế hệ thanh niên, là nơi kết tinh nhiều tài năng sáng tạo, là nguồn lao động có học vấn cao, có chuyên sâu và đại bộ phận SV sẽ trở thành người trí thức của đất nước. Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy lớp SV ngày nay là lực lượng kế tục và phát huy nguồn lực trí tuệ vô cùng quý giá của dân tộc ta” . Đại hội đã hiệp thương và cử BCH Trung ương Hội gồm 63 đồng chí, đồng chí Hoàng Bình Quân, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn được cử giữ chức Chủ tịch Hội. Tại Hội nghị BCH Trung ương Hội SV lần thứ 7- khoá VI gồm 64 uỷ viên, đồng chí Bùi Đặng Dũng, Bí thư T.Ư Đoàn được cử giữ chức Chủ tịch Hội SV Việt Nam.

Ghi nhận những cống hiến xuất sắc của thế hệ học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, ngày 29/12/1999, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống vẻ vang của phong trào học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Sinh viên Việt Nam được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội trong các ngày 29, 30 và 31/12/2003 và 01/01/2004. Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến dự và phát biểu đánh giá biểu dương những thành tích xuất sắc của sinh viên Việt Nam qua các thời kỳ các mạng. Đồng chí Tổng Bí thư đã căn dặn: sinh viên “phải là một bộ phận của lực lượng đi đầu trong quá trình xây dựng xã hội học tập, góp sức đưa trình độ học vấn của thanh niên và nhân dân nước ta ngày càng lên cao ngang tầm đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng …”, “… sinh viên phải vững vàng, chẳng những tự mình đề kháng mà còn góp phần tuyên truyền, vận động, cùng các tầng lớp thanh niên và nhân dân kiên quyết đập tan mọi thủ đoạn phá hoại”. “… Với vị trí là tổ chức chính trị – xã hội của sinh viên, Hội Sinh viên Việt Nam phải làm tốt vai trò là chiếc cầu nối giữa Đảng – Chính quyền – Đoàn thể với sinh viên. Tổ chức Hội, nhất là cơ sở Hội phải được xây dựng mạnh, có đủ năng lực tập hợp sinh viên, làm người bạn gần gũi, đồng hành với sinh viên, vận đồng và hỗ trợ đắc lực cho sinh viên học tập, rèn luyện”. “Hoạt động của Hội Sinh viên phải xuất phát từ lợi ích chính đáng, thiết thân của sinh viên, do sinh viên, vì sinh viên”.

Đại hội đề ra mục tiêu của công tác Hội và phong trào SV nhiệm kỳ VII là: tích cực bồi dưỡng góp phần hình thành thế hệ SV mới thiết tha với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức lối sống lành mạnh; có sức khỏe tốt; tiếp cận và từng bước làm chủ khoa học, công nghệ; có ý chí vươn lên lập thân lập nghiệp, khát vọng chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, tụt hậu; xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế xã hội; xây dựng tổ chức Hội SVVN vững mạnh góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Khẩu lệnh hành động là "SVVN thi đua học tập, rèn luyện, tiến quân vào khoa học công nghệ, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội SVVN lần thứ VIIIdiễn ra tại Hà Nội từ ngày 14 đến 16-2- 2009 với sự tham dự của 850 đại biểu đại diện cho gần 2 triệu SV đang học tập ở 390 trường ĐH, CĐ trong nước và hàng ngàn SV, lưu HS đang học tập ở nước ngoài.

 

 

Ngày 16-2, sau 3 ngày làm việc, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam (SVVN) lần thứ VIII đã thành công tốt đẹp.

( Lễ bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VIII. Ảnh: MINH ĐIỀN).

Theo đó, Hội đã đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ 2009-2013 là phải đa dạng hóa các mô hình và phương thức tập hợp sinh viên, nhằm tập hợp, đoàn kết giáo dục sinh viên giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc, sống có văn hóa, có lý tưởng. Hội chủ động chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của sinh viên, phát huy tiềm năng của sinh viên xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, chung sức cùng cộng đồng đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hội nghị cũng đưa ra 2 cuộc vận động lớn là “Sinh viên 5 tốt” và “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh”. Khẩu hiệu hành động của SVVN trong giai đoạn mới là “Học tập - sáng tạo - hội nhập - phát triển”.

Hội nghị đã đưa ra một số giải pháp như đa dạng các mô hình, phương thức tập hợp sinh viên. Chủ động tìm hiểu nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của sinh viên để tham mưu xây dựng các chính sách liên quan tới sinh viên, như tư vấn, giúp đỡ về chỗ ở, việc làm. Đồng thời Hội cũng tích cực xây dựng các phong trào tạo môi trường học tập rèn luyện, phát huy sức trẻ, tri thức của sinh viên góp sức cùng cộng đồng...

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban chấp hành Trung ương Hội gồm 89 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, PGS-TS Hóa học, Bí thư TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội SVVN khóa VIII.  M.AN - H.BÌNH

 

ĐH đã hiệp thương bầu Ban chấp hành (BCH) T.Ư Hội khóa VIII gồm 89 người. Tại hội nghị lần thứ nhất diễn ra cùng ngày, BCH T.Ư Hội đã bầu ra Ban Thư ký gồm 27 người. Trong đó, anh Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư T.Ư Đoàn được bầu làm Chủ tịch T.Ư Hội SV Việt Nam; anh Nguyễn Thanh Mai - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó trưởng ban thường trực Ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn tiếp tục được bầu làm Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội; các anh Ngọ Duy Hiểu - Phó bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội SV TP Hà Nội; Lương Nguyễn Minh Triết - Phó bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội SV TP Đà Nẵng; Lê Quốc Phong - Phó bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội SV TP.HCM được bầu làm Phó chủ tịch Hội.

Với khẩu hiệu hành động: “Học tập - sáng tạo - hội nhập - phát triển”, trong nhiệm kỳ 2009 - 2013, ĐH đã thống nhất triển khai cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” với các nội dung: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, kỹ năng tốt, hội nhập tốt. ĐH đã phát động trong SV, các cơ sở Hội cuộc vận động “Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh” với các nội dung cơ bản trên cả 3 mặt: môi trường sư phạm, môi trường tự nhiên, môi trường xã hội. Cuộc vận động đề ra 5 nhóm tiêu chí cụ thể: xây dựng môi trường sinh hoạt học thuật sôi nổi; gắn kết với thực tiễn đời sống; môi trường xanh - sạch - đẹp; không ma túy và tệ nạn xã hội; vui chơi, giải trí lành mạnh.

Đại diện cho các đại biểu tham dự ĐH, bạn Khương Minh Phương (Đại học Điện lực Hà Nội) đã đọc thư của ĐH gửi hội viên, SV cả nước. Trong thư có đoạn: “Để làm tròn trách nhiệm cao cả và xứng đáng với lòng tin cậy sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân, ĐH kêu gọi toàn thể các bạn SV đang học tập trong và ngoài nước hãy phát huy truyền thống vẻ vang của SV Việt Nam và Hội SV Việt Nam không ngừng học tập và làm theo lời Bác; phấn đấu thi đua rèn luyện đạt danh hiệu “SV 5 tốt”; đồng sức, đồng lòng, đóng góp trí tuệ và sức trẻ vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Tại lễ bế mạc, Ban Thư ký T.Ư Hội đã trao cờ thi đua khen thưởng cho 32 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào SV nhiệm kỳ 2003-2008.

* Tối cùng ngày tại Cung thiếu nhi Hà Nội, hàng nghìn SV thủ đô và các đại biểu cùng tham gia chương trình lễ hội và giao lưu ca nhạc chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội SV Việt Nam. (Theo T.Hằng (Thanh Niên)  Theo nguồn https://sites.google.com/site/doantnkhtn/Home/dai-hoi-hoi-svvn-lan-thu-viii ).


 

Đại hội Hội sinh viên Việt Nam lần thứ IX:

Sáng 29-12 tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Hội Sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018 chính thức được khai mạc.

 

 

 

Trước đó, từ ngày 27-12 đến nay đại hội đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi với các trung tâm thảo luận, triển lãm, chương trình nghệ thuật, đối thoại với thường trực Chính phủ và các bộ ngành…

Tới dự lễ khai mạc đại hội có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, nguyên phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và nhiều lãnh đạo ban, bộ, ngành trung ương…

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn xác định thanh niên là rường cột quốc gia, một trong những nhân tố quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc. Học sinh, sinh viên - những thanh niên ưu tú có tri thức - sẽ là lực lượng kế thừa và phát huy những thành quả cách mạng của Đảng và dân tộc, tiêu biểu cho trí tuệ Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Ngày nay phong trào sinh viên và hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam đã tiếp tục có những bước phát triển mới với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi, thu hút hàng triệu lượt thanh niên, sinh viên tham gia, tạo nên một thế hệ sinh viên năng động, tự chủ, tạo được dấu ấn tốt".

Ông Nguyễn Sinh Hùng cũng thẳng thắn chỉ ra hoạt động của Hội Sinh viên và phong trào sinh viên cũng còn không ít khuyết điểm, hạn chế. Nội dung, phương thức và hiệu quả giáo dục của tổ chức Hội đối với sinh viên trước những hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội chưa rõ nét. Một bộ phận sinh viên chưa xác định đúng mục tiêu, động cơ học tập, thiếu ý chí vươn lên, lệch lạc về lối sống, dễ bị lôi kéo vào những mục đích xấu, thậm chí vi phạm pháp luật.

Định hướng cho đại hội tập trung thảo luận, đánh giá, ông Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh ba nội dung. Thứ nhất, cần coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục sinh viên. Thứ hai, cần đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của sinh viên; chăm lo, hỗ trợ sinh viên về mọi mặt. Cuối cùng, Hội cần tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức và hình thức hoạt động của mình.

"Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn đặt niềm tin vào lớp thanh niên sinh viên và tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam. Đồng thời cũng đòi hỏi, kỳ vọng Hội làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần đào tạo lớp lớp sinh viên trở thành những công dân tốt, cán bộ giỏi của đất nước", kết thúc bài phát biểu Chủ tịch Quốc hội gửi gắm.

Cùng với bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Quốc hội, trong sáng nay đại hội cũng nghe ông Nguyễn Đắc Vinh, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, chủ tịch Hội SV VN khóa VIII, trình bày diễn văn khai mạc đại hội; nghe báo cáo tóm tắt tình hình Hội Sinh viên Việt Nam trong nhiệm kỳ khóa VIII và các tham luận của đại diện các đoàn tham dự đại hội.

Chiều nay đại hội sẽ nghe báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý, công bố kết quả hội nghị ban chấp hành, ra mắt ban chấp hành khóa mới và thông qua nghị quyết đại hội trước khi bế mạc.

Với tinh thần “Sinh viên Việt Nam thi đua học tập - sáng tạo - tình nguyện - hội nhập”, đại hội có sự tham dự của 647 đại biểu thay mặt cho hơn 2,2 triệu sinh viên và năm Hội Sinh viên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX với năm nội dung lớn.

Thứ nhất đại hội xác định ba mục tiêu công tác Hội nhiệm kỳ 2013- 2018, đó là: Xây dựng lớp sinh viên thời kỳ mới có lý tưởng cao đẹp, đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống lành mạnh, luôn đi đầu trong học tập, nghiên cứu khoa học...; Phát huy các đặc trưng của sinh viên, tham gia thực hiện mục tiêu của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh, thích ứng với điều kiện, môi trường hoạt động mới, có khả năng tập hợp, đoàn kết ngày càng rộng rãi sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc..

Thứ hai, đại hội đã xác định bốn phương hướng nhiệm kỳ 2013 - 2018, gồm: Bồi dưỡng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước, lý tưởng và đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh cho hội viên, sinh viên; Đẩy mạnh các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện, phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, Đa dạng hóa các mô hình và phương thức tập hợp sinh viên; đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động theo hướng đáp ứng nhu cầu chính đáng của sinh viên; Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng hội viên, phát triển các tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam ở cơ sở...

Thứ ba, đại hội xác định một số chỉ tiêu cơ bản nhiệm kỳ 2013 - 2018, trong đó phấn đấu 100% Hội Sinh viên các cấp có công trình, phần việc sinh viên; 100% Hội Sinh viên cấp trường hàng năm tổ chức được các hoạt động: tư vấn, hỗ trợ sinh viên; xây dựng mô hình trang bị kỹ năng thực hành xã hội; ít nhất 01 hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên; 100% Hội sinh viên cấp trường tổ chức chiến dịch tình nguyện Hè và tình nguyện thường xuyên; mỗi hội viên Hội Sinh viên tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện trong mỗi năm học….

Thứ tư, đại hội phát động trong sinh viên cả nước phong trào “Sinh viên 5 tốt” và Chương trình “Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh”.

Thứ năm đại hội đã thông qua ba đề án (Giáo dục đạo đức lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống cho sinh viên; Phát triển Quỹ Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam; Chung cư thủ khoa) và hai chương trình của nhiệm kỳ (Tư vấn, hỗ trợ sinh viên; Huấn luyện kỹ năng cho cán bộ Hội sinh viên các cấp).

Đại hội cũng đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX. Theo đó Ban chấp hành hội gồm 99 người; Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX với 15 người. Ngoài ra đại hội cũng bầu 31 người vào Ban Thư ký, năm người làm phó chủ tịch hội. Anh Lê Quốc Phong- Bí thư Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch Hội SVVN khóa VIII được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội SVVN khóa IX.

( LÂM HOÀI).

 

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013 – 2018 diễn ra trong 3 ngày (27 – 29/12/2013) tại Cung văn hóa Hữu Nghị Hà Nội. Sau thời gian làm việc tích cực và khẩn trương, Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, xác định các mục tiêu và dự thảo phương hướng nhiệm kì 2013 – 2018 và thống nhất khẩu hiệu hành động của công tác Hội và phong trào sinh viên giai đoạn 2013- 2018 là “Sinh viên Việt Nam thi đua học tập – sáng tạo – tình nguyện – hội nhập”.

Tham dự Đại hội có 650 đại biểu là những đại diện ưu tú, tiêu biểu từ các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện đại diện cho 2,2 triệu sinh viên trên cả nước và các sinh viên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài

Đại hội nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà Nước, các Bộ ngành, cơ quan Trung ương và Thành phố Hà Nội, các đơn vị báo chí, truyền thông, truyền hình. Đại hội nhận được ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Nguyễn Quân, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý, Thứ trưởng Bộ xây dựng Nguyễn Trần Nam.Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX nhiệm kì 2013 – 2018 gồm 99 đồng chí, đồng chí Lê Quốc Phong – Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX. Đồng chí Nguyễn Thái Hà – UV BCH Hội sinh viên TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội đã trúng cử vào BCH Hội sinh viên Việt Nam khóa IX nhiệm kì 2013 – 2018.

Cũng tại Đại hội đã vinh danh các cán bộ Đoàn, Hội có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác Hội và phong trào Sinh viên với giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2013. Trong đó đồng chí Vũ Mai Trang – UV Ban Thư ký Hội sinh viên trường ĐHSP Hà Nội đã được BCH Trung ương Hội sinh Viên Việt Nam lựa chọn và trao tặng danh hiệu cao quý này.

Trong nhiệm kỳ mới, Đại hội Hội sinh viên Việt Nam xác định các mục tiêu cơ bản:

- Xây dựng lớp sinh viên thời kỳ mới có lý tưởng cao đẹp, đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống lành mạnh, luôn đi đầu trong học tập, nghiên cứu khoa học, nắm bắt công nghệ mới.

- Phát huy các đặc trưng của sinh viên: năng động, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, tham gia thực hiện mục tiêu của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo sao cho giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi cá nhân.

- Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh, thích ứng với điều kiện, môi trường hoạt động mới, có khả năng tập hợp, đoàn kết ngày càng rộng rãi sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại hội tiếp tục phát động trong sinh viên cả nước phong trào “Sinh viên 5 tốt” và Chương trình “Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh”. Đại hội đã thông qua 03 đề án: giáo dục đạo đức lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống cho sinh viên; phát triển Quỹ Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam; Chung cư thủ khoa và 2 chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên và chương trình huấn luyện kỹ năng cho cán bộ Hội sinh viên các cấp trong nhiệm kì 2013 -2018.( Nguồn: http://thanhnien.hnue.edu.vn/Tintuc-Sukien/tabid/117/article/14/Default.aspx).


 

 

 

12