DMCA.com Protection Status

Lịch sử tư tưởng quản lý- Khoa học quản lý- Khoa học q uản lý giáo dục:- Lịch sử tư tưởng quản lý- Khoa học quản lý- Khoa học quản lý giáo dục - (Kết nối tri thức):   quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 14:42 ngày 09/03/2018

Lịch sử tư tưởng quản lý- KHQL:

https://tinyurl.com/y7k9zv2x

Slide Bài giảng Hành chính học đại cương:

https://tinyurl.com/y872wk5d

Khoa học quản lý đại cương- ĐHQGHN:

http://www.mediafire.com/file/kti9eoenwvabrye/BG+Khoa+h%E1%BB%8Dc+qu%E1%BA%A3n+l%C3%BD-+%C4%90HQGHN.rar

Đại cương về khoa học quản lý:

https://tinyurl.com/yb6swhl4

GT Lý luận hành chính NN- GTĐại học:

http://www.mediafire.com/file/95y6jons3bhbqpr/Giao+trinh+ly+luan+hanh+chinh+NN+2010.pdf

GT Lịch sử tư tưởng quản lý:

http://www.mediafire.com/file/5vi201qg9ddddl8/K55A_LSTTQL_1.rar

Bài giảng Khoa học quản lý:

http://www.mediafire.com/file/2d4q4n79amdr1ne/Bai_giang_KHQL_01.6.09.pdf

Bài giảng Khoa học quản lý giáo dục:

http://www.mediafire.com/file/i9g5cyjkhyt1sep/BG_KHOA_HOC_QLGD_2-2011.pdf

GT Quản lý NN & quản lý GD đào tạo:

http://www.mediafire.com/file/d9y2sdhiglbz9z1/Giao+trinh+Quan+li+nha+nuoc+va+quan+li+giao+duc+daotao.rar