DMCA.com Protection Status

Âm hưởng dân gian trong ca khúc nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ

Được đăng bởi: Đỗ Thị Thu Hòa | 26/12/2017

Âm hưởng dân gian trong ca khúc nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ

Nghệ thuật biểu diễn tồn tại như một hình thái đặc thù trong lĩnh vực âm nhạc, không có hoạt động biểu diễn, tác phẩm âm nhạc chỉ là những “ký hiệu” tiềm ẩn khả năng khai phá, chưa thể trở thành nghệ thuật đích thực. Vì vậy, biểu diễn là con đường duy nhất biến tác phẩm âm nhạc thành nghệ thuật. Mặc dù, biểu diễn được coi như hoạt động sáng tạo lần hai trong quá trình sáng tác – biểu diễn – thưởng thức, nhưng, lần này thể hiện một cách đầy đủ, mang ý nghĩa bản thể, đặc trưng của nghệ thuật âm nhạc. 

Hoạt động biểu diễn khác với sáng tác. Người sáng tác triển khai ý tưởng thông qua quá trình

 186 Xem tiếp