DMCA.com Protection Status

Âm nhạc Việt Nam - những ảnh hưởng và sự tiếp nhận lý luận âm nhạc của Liên Xô, Trung Quốc

Được đăng bởi: Đỗ Thị Thu Hòa | 26/12/2017

Âm nhạc Việt Nam - những ảnh hưởng và sự tiếp nhận lý luận âm nhạc của Liên Xô, Trung Quốc

Âm nhạc Phật giáo vốn xuất xứ từ Ấn Độ và sớm vượt khỏi vùng phát tích để truyền sang quốc gia khác. Theo nhà nghiên cứu âm nhạc nổi tiếng người Nhật Shiego Kishibe trong cuốn: “Nghiên cứu lịch sử âm nhạc đời Đường”: “tới thời Nam Bắc, vương triều Ngũ Hồ chi phối Giang Bắc, do người Hồ ở trong cung ưa chuộng văn hóa Tây Vực, nên nhạc Hồ du nhập với số lượng lớn, từ thế kỷ V-VII, kết quả du nhập phương Đông của âm nhạc Tây phương (hiểu là âm nhạc Tây Vực) trở thành thời kỳ thịnh vượng nhất trong lịch sử âm nhạc Tây Vực. Trước thế kỷ V, hệ thống âm nhạc Iran truyền vào Tây Vực chủ yếu với trung

 137 Xem tiếp