DMCA.com Protection Status

Đàn bầu-Độc huyền cầm trong luận văn "Kinh tộc độc huyền cầm nghiên cứu" của nghiên cứu sinh tống đường (trung quốc)

Được đăng bởi: Đỗ Thị Thu Hòa | 26/12/2017

Đàn bầu-Độc huyền cầm trong luận văn "Kinh tộc độc huyền cầm nghiên cứu" của nghiên cứu sinh tống đường (trung quốc)

Nhạc huyền (Nhạc treo) là bộ phận âm nhạc chủ yếu sử dụng những nhạc khí đặt trên giá hay treo trên dây, như trống lớn, khánh đá, chuông đồng... Trong số này, có những nhạc khí đứng lẻ loi một mình, như Kiến cổ, Đại cổ (trống lớn), Đặc khánh (khánh lớn), Đặc chung, Bác chung (chuông lớn), cũng có nhạc khí kết hợp với nhau thành từng bộ, như Biên chung (gồm 12, 16 chiếc chuông nhỏ), Biên khánh (12 khánh đá)... Nhạc huyền có lịch sử lâu đời và từng đi vào vị trí quyền uy trong dàn nhạc cung đình.

1. Mối quan hệ với âm nhạc cung đình

Dưới thời kỳ nhà Lê, Đồng giám kiêm Tri điển sự ty Lỗ bộ Lương

 114 Xem tiếp