DMCA.com Protection Status

Dòng nhạc quê hương trong đời sống âm nhạc hiện nay

Được đăng bởi: Đỗ Thị Thu Hòa | 26/12/2017

Dòng nhạc quê hương trong đời sống âm nhạc hiện nay

Đầu thế kỷ XX, do những biến động của lịch sử, nền âm nhạc mới Việt Nam đã ra đời, mà bước đầu chủ yếu là trong lĩnh vực nhạc hát. Cho tới những năm 60 nền khí nhạc Việt Nam mới được hình thành và phát triển. Sự ra đời của các nhà hát, dàn nhạc và đặc biệt là của Trường Âm nhạc Việt Nam, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt nam đã làm cho các hoạt động đào tạo, biểu diễn, sáng tác, trở nên đồng bộ. Thực tiễn cuộc sống vừa đấu tranh thống nhất, vừa lao động xây dựng trong giai đoạn nửa sau thế kỷ XX ở Việt Nam là nguồn đề tài phong phú, đa dạng đòi hỏi những tác phẩm có qui mô tương xứng. Lao

 158 Xem tiếp