DMCA.com Protection Status

Hát Then - Đàn tính không phải là then cúng vía nhưng là một sinh hoạt nghệ thuật thể hiện sâu sắc tình yêu âm nhạc Then của đồng bào Tày, Nùng, Thái

Được đăng bởi: Đỗ Thị Thu Hòa | 26/12/2017