DMCA.com Protection Status

Hệ thống bài bản trong Hát văn hầu

Được đăng bởi: Đỗ Thị Thu Hòa | 26/12/2017

Hệ thống bài bản trong Hát văn hầu

NGUYỄN THẾ TRUYỀN

 Tộc người H’rê là một hợp phần của các tộc vùng Trường Sơn - Tây Nguyên, thuộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khơme, ngữ hệ Nam Á. Dân số H’rê đông thứ 19 trong danh mục thành phần các dân tộc Việt Nam. Họ sống chủ yếu ở miền núi của tỉnh Quảng Ngãi, thuộc triền Đông của dãy Trường Sơn hùng vĩ, tập trung ở lưu vực các sông: Sông Rvá (Minh Long), sông Liên, sông H’rê (Ba Tơ) , sông Rhê (Sơn Hà)... Ngoài ra, người H’rê còn cư trú ở huyện An Lão (thuộc tỉnh Bình Định), huyện Kon Plong (thuộc tỉnh Kon Tum) và một số vùng thuộc tỉnh Bình Thuận, v.v...

 Trước kia, người H’rê được gọi bằng

 191 Xem tiếp