DMCA.com Protection Status

Tâm nguyện chưa thành của cố GS-TS Trần Văn Khê

Được đăng bởi: Đỗ Thị Thu Hòa | 26/12/2017

Tâm nguyện chưa thành của cố GS-TS Trần Văn Khê

Trước những biến đổi mạnh mẽ của xã hội trong xu thế phát triển kinh tế, đổi mới, hội nhập toàn cầu, văn hóa nói chung và văn hóa cồng chiêng của cộng đồng người Mường (Hà Nội) nói riêng cũng chịu nhiều ảnh hưởng.

Một buổi giao lưu văn hóa cồng chiêng trong đồng bào dân tộc Mường  huyện Quốc Oai. Ảnh: hanoi.gov.vn  

 

Các thế hệ người Mường ở các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Quốc Oai đã gìn giữ, phát huy những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Mường. Đối với họ, cồng chiêng không chỉ đơn thuần là nhạc cụ mà đã trở thành giá trị văn hóa tinh thần không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt

 98 Xem tiếp