DMCA.com Protection Status

Tết đến nhớ về hát Sắc bùa Phú Lễ

Được đăng bởi: Đỗ Thị Thu Hòa | 26/12/2017

Tết đến nhớ về hát Sắc bùa Phú Lễ

Ăn no rồi lại nằm khoèo Nghe giục trống Chèo bế bụng đi xem Chẳng thèm ăn chả, ăn nem Thèm no cơm tẻ, thèm xem hát Chèo.

Nghệ thuật Chèo là một loại hình nghệ thuật truyền thống tiêu biểu và phát triển mạnh ở các vùng đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam. Nghệ thuật Chèo được bắt nguồn từ cuộc sống lao động, sinh hoạt của nhân dân ta từ hàng ngàn năm nay và nó đã chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân qua nhiều thế hệ. Chèo chứa đựng trong nó hàm lượng trí tuệ sáng tạo nghệ thuật mẫu mực, được nhiều lớp người dân sáng tạo nên.

Bốn câu ca dao trên đã thể hiện được phần nào niềm

 105 Xem tiếp