DMCA.com Protection Status

Nhàn đàm về kép và quan viên cầm chầu là nam hay nữ?

Được đăng bởi: Đỗ Thị Thu Hòa | 26/12/2017

Nhàn đàm về kép và quan viên cầm chầu là nam hay nữ?

Lê Hải Đăng

Hát bóng rỗi là loại hình nghệ thuật tổng hợp có chức năng thực hành nghi lễ diễn ra thường niên vào dịp tổ chức lễ vía các vị thần được thờ tự tại những ngôi miễu ở thành phố Hồ Chí Minh. Trải qua thời gian dài tồn tại và không ngừng tích hợp thêm nhiều nhân tố mới, Hát bóng rỗi trước sau vẫn bảo lưu tính chất của một loại hình nghệ thuật tín ngưỡng không tách rời khỏi bối cảnh, không gian văn hóa của ngôi miễu. Do đó, trước khi tìm hiểu về Hát bóng rỗi với tư cách một loại hình nghệ thuật, chúng ta hãy xem xét những yếu tố tạo nên bối cảnh và không gian văn hóa của nó.

1. Ngôi

 333 Xem tiếp