DMCA.com Protection Status

Những thanh đá Khánh Hòa dưới góc độ âm nhạc học

Được đăng bởi: Đỗ Thị Thu Hòa | 26/12/2017

Những thanh đá Khánh Hòa dưới góc độ âm nhạc học

Từ ngày 20 tới ngày 30 tháng 7 năm 2010, 74 đại biểu đến từ 29 quốc gia đã tụ họp tại Hà Nội để tham dự hội nghị lần thứ VI - nhóm nghiên cứu ICTM “Âm nhạc và các dân tộc thiểu số” và hội nghị lần thứ II - nhóm nghiên cứu ICTM “Âm nhạc dân tộc học ứng dụng”. Viện Âm nhạc vinh dự được đăng cai tổ chức sự kiện khoa học lớn này với sự tài trợ của chương trình Sự chuyển đổi (Na Uy). Nhóm nghiên cứu ICTM “Âm nhạc và các dân tộc thiểu số” do bà Ursula Hemetek (áo) làm chủ tịch đã làm việc trong 17 phiên họp với 44 tham luận. Nhóm nghiên cứu ICTM “Âm nhạc dân tộc học ứng dụng” do ông Svanibor Pettan

 317 Xem tiếp