DMCA.com Protection Status

Bàn thêm về hệ thống 7 âm trong âm nhạc cổ truyền Việt Nam

Được đăng bởi: Đỗ Thị Thu Hòa | 26/12/2017

Bàn thêm về hệ thống 7 âm trong âm nhạc cổ truyền Việt Nam

DƯƠNG BÍCH HÀ

Tác giả bài viết đã nêu những nét khái quát về điệu Hò thuốc cá, là một điệu  Hò đặc sắc, thể hiện một cách chân thực, rõ nét cuộc sống lao động,  sinh hoạt, tâm tư tình cảm của người Nguồn ở vùng đất Quảng Bình.

Từ khóa: Dương Bích Hà, Nhạc cổ, Hò thuốc cá, người Nguồn.

Miền núi phía Tây Bắc huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình có nhiều tộc người cùng sinh sống như tộc người Mày, Rục, Sách, Mã Liềng, A Rem (gọi chung là tộc người Chứt), và tộc người Nguồn (trước kia gọi là người bản địa Kẻ Sạt, Kẻ Xét, Kẻ Trem, Kẻ Pôộc bộ Việt Thường, nước Văn Lang). So với nhóm các tộc người trên, thì

 184 Xem tiếp