DMCA.com Protection Status

Toàn cầu hóa và bước chân đã qua

Được đăng bởi: Đỗ Thị Thu Hòa | 25/12/2017

Toàn cầu hóa và bước chân đã qua

Bàn thêm về hát ru & đồng dao

Xửa xừa xưa, ông cha chúng ta đã sáng tạo rất nhiều hình thức nghệ thuật khác nhau, mỗi hình thức một không gian thực hành văn hóa, mỗi không gian thực hành văn hóa đáp ứng/phản ánh một nhu cầu, một ước vọng sống của người dân. Thờ thành hoàng có nhạc rước, nhạc tế, xướng tế và các hình thức nghệ thuật hát cửa đình; thờ thánh có hát văn; thờ Phật có tán, tụng, xướng; lao động sản xuất có hò trên cạn, hò dưới nước; giải trí nam nữ có hát đúm, trống quân, ví-dặm, quan họ; thính phòng có Ca trù, Ca Huế, Ca đàn tài tử; trẻ thơ có trò hát đồng dao, hát ru... tất cả đều

 143 Xem tiếp