DMCA.com Protection Status

HR - KPI đánh giá nguồn nhân lực khác  quan tâm

Được đăng bởi: hung_ldtbxh

Cập nhật lúc 17:24 ngày 30/01/2018

1. Tỷ lệ đánh giá trình độ của nhân viên:

  • Tỷ lệ bằng cấp đạt/bằng cấp yêu cầu của một chức danh.
  • Tỷ lệ bằng cấp cao hơn của một chức danh.
  • Tỷ lệ theo trình độ văn hoá nói chung của toàn bộ CNV.

2. Tỷ lệ nam nữ:

  • Tỷ lệ này cho biết xem doanh nghiệp của bạn có quá thiếu nam hay nữ không? Nói chung bạn nên hướng về sự cân bằng tương đối.

3. Tuổi trung bình của lực lượng lao động

  • Tỷ lệ này cho biết tuổi trung bình của nhân viên là già hay trẻ, từ đó bạn có những chính sách phù hợp để tạo ra văn hoá cho DN của bạn