DMCA.com Protection Status

HR – KPI về giờ làm việc  quan tâm

Được đăng bởi: hung_ldtbxh

Cập nhật lúc 17:14 ngày 30/01/2018

1. Tổng thời gian đi làm muộn toàn công ty:

  • Bạn xem xét tổng thời gian đi muộn từng tháng, và so sánh sự tăng giảm của nó để có các biện pháp quản trị thích hợp.

2. So sánh thời gian đi làm muộn của các bộ phận

  • Công thức = tổng thời gian / tổng nhân viên
  • Dựa vào chỉ số này, bạn biết rằng bộ phận nào bị mất thời gian nhiều nhất, do vậy bạn sẽ có biện pháp để hạn chế.

3. Tỷ lệ ngày nghỉ, ốm:

  • Tỷ lệ ngày nghỉ, công thức = (số ngày nghỉ + ốm) / tổng số ngày làm việc trong tháng
  • Nếu công ty có tỷ lệ này cao, bạn cần xem xét lại các nguyên nhân để khắc phục