DMCA.com Protection Status

HR – KPI về hoạt động cải tiến  quan tâm

Được đăng bởi: hung_ldtbxh

Cập nhật lúc 17:23 ngày 30/01/2018

1. Tổng giá trị gia tăng

  • Tổng giá trị gia tăng là tổng giá trị tăng lên do các đề xuất của các bộ phận, cá nhân trong 1 năm.
  • Ngoài ra, bạn có thể tổng hợp tổng chi phí thưởng và tỷ lệ tương ứng với tổng giá trị gia tăng.

2. Tổng số ý kiến

  • Bạn nên theo dõi số ý kiến theo từng tháng và theo từng bộ phận.
  • Đối với các bộ phận có ít ý kiến thì bạn cần có biện pháp thúc đẩy sự sáng tạo của các bộ phận đó. Lưu ý là ý kiến chỉ được xét khi nó thực sự có giá trị.