DMCA.com Protection Status

QUY CHẾ Thi trung học phổ thông quốc gia & QUY CHẾ Tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy- năm 2018- (kết nối tri thức):  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 14:46 ngày 28/03/2018

QUY CHẾ Thi trung học phổ thông quốc gia & QUY CHẾ Tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy- năm 2018- (kết nối tri thức):

1, QUY CHẾ Thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2018(Đã sửa đổi và bổ sung theo Thông tư 04/2018 ngày 28/2/2018):

https://tinyurl.com/y8436dun

2, QUY CHẾ Tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy- năm 2018( đã sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo):

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2061200110824546&id=100008037314601