DMCA.com Protection Status

STGT. Tài liệu hướng nghiệp- Kết nối tri thức  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 10:05 ngày 23/01/2018

STGT. Tài liệu hướng nghiệp:

Văn bản chỉ đạo về giáo dục hướng nghiệp( từ 1981- 2014):

http://hcm.edu.vn/huong-nghiep-day-nghe-pt/van-ban-chi-dao-ve-giao-duc-huong-nghiep-c41395-53472.aspx

Công tác hướng nghiệp thời kỳ mới:

http://www.hvct.edu.vn/cong-tac-huong-nghiep-thoi-ky-moi.aspx?tabid=466&a=1441&pid=24

Tài liệu tham khảo về GD hướng nghiệp, GD nghề nghiệp:

GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP GẮN LIỀN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI Ở NHẬT BẢN:

https://sites.google.com/site/wwwngoinhatraitm/giao-duc-huong-nghiep-gan-lien-voi-su-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-o-nhat-ban

Giáo dục dạy nghề ở Nhật Bản- Chìa khóa đi vào hiện đại hóa Kinh nghiệm đào tạo kỹ thuật ở cấp giáo dục phổ cập:

http://manghuongnghiep.com/Files/Download/Huong_nghiep/Giao_duc_day_nghe_Nhat_Ban.htm

Slide hướng nghiệp, phân luồng học sinh phổ thông sau trung học theo định hướng đổi mới GD & ĐT:

http://tsc.edu.vn/UserData/File/Documents/712201253830.ppt

“….Giáo dục hướng nghiệp ở Liên Bang Nga được thực hiện nhằm mục tiêu: - Đảm bảo quyền tự chọn nghề của học sinh giúp các em tự thể hiện nhân cách trong điều kiện quan hệ thị trường. - Tôn trọng hứng thú nghề nghiệp của con người cũng chỉ rõ nhu cầu của thị trường lao động. - Không ngừng nâng cao trình độ thạo nghề của cá nhân như là điều kiện quan trọng nhất được thỏa nguyện yêu cầu phát triển của con người trong lao động.  Giáo dục hướng nghiệp ở Nhật Bản: Nhật Bản sớm quan tâm giải quyết tốt mối quan hệ giữa học vấn văn hoá phổ thông với kiến thức và kỹ năng lao động - nghề nghiệp ở tất cả các bậc học. Có khoảng 27,9% số trường phổ thông trung học vừa học văn hoá phổ thông vừa học các môn học kỹ thuật thuộc các lĩnh vực cơ khí, ngư nghiệp, công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ vv… Sau cấp II có đến 94% học sinh vào cấp III, trong đó 70% học sinh theo học loại hình trường PT cơ bản và 30% HS theo hướng học nghề …..”( theo nguồn:  http://vienspkt.hcmute.edu.vn).

“ GIÁO DỤC KỸ THUẬT VÀ HƯỚNG NGHIỆP Ở TRUNG QUỐC

Theo “Luật Giáo dục hướng nghiệp” được ban hành năm 1996. Giáo dục hướng nghiệp bao gồm các trường cao đẳng nghề, các trường trung cấp kỹ thuật, các trường trung học hướng nghiệp, các trung tâm tìm việc làm, các cơ sở đào tạo xã hội và kỹ năng cho người lớn….”:

"...Giáo dục nghề nghiệp trong trường phổ thông ở Hoa Kỳ là chuẩn bị cho người học những kiến thức và kỹ năng ở mức vào thị trường lao động trong những nghề đòi hỏi trình độ thấp hơn trình độ đại học….Tích hợp giáo dục văn hóa và giáo dục nghề đang là xu hướng chính hiện nay ở bậc học THPT Hoa Kỳ. Những đạo luật và chính sách giáo dục ngày nay có xu hướng khuyến khích học sinh THPT tiếp tục học ở bậc học sau THPT. Các mô hình giáo dục THPT ở Hoa Kỳ rất đa dạng nhằm làm cho quá trình giáo dục hợp lý hơn với nhu cầu, khả năng cá nhân người học và lợi ích cộng đồng….”( theo nguồn: Công tác hướng nghiệp thời kỳ mới- http://www.hvct.edu.vn/cong-tac-huong-nghiep-thoi-ky-moi.aspx?tabid=466&a=1441&pid=24).

 “ …, tính liên thông về chương trình học và giữa các bậc học về giáo dục hướng nghiệp của hệ thống giáo dục nhà trường và xã hội Nhật Bản là : - Chương trình giáo dục phổ thông hướng nghiệp gắn liền với thực tiễn xã hội: sự chuyển đổi kỹ thuật, kinh tế, các diễn biến trong quan hệ kinh tế… giúp người học khi ra trường dễ hội nhập với công việc. - Quá trình đào tạo ở các trường kỹ thuật dạy nghề gần khớp với các nhu cầu của nền công nghiệp phát triển. - Tiêu chuẩn đánh giá công tác hướng nghiệp được thiết kế bởi Hội đồng các chuyên gia từ các ngành nghề thích hợp. - Việc nâng cao chất lượng tại nơi sản xuất phần lớn dựa vào hệ thống giáo dục hướng nghiệp của Nhật Bản, một hệ thống có khả năng đào tạo nhiều kỹ thuật viên có trình độ học vấn cao.….”( theo nguồn: GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP GẮN LIỀN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI Ở NHẬT BẢN: https://sites.google.com/site/wwwngoinhatraitm/giao-duc-huong-nghiep-gan-lien-voi-su-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-o-nhat-ban )

"...Mô hình giáo dục hướng nghiệp tại Đức đã bắt đầu từ năm 1969 với Đạo luật Đào tạo nghề nghiệp. Đạo luật này quản lý công tác chứng nhận và công nhận hơn 350 ngành nghề lao động.,… Theo đạo luật này, hệ thống giáo dục của Đức được phân loại kỹ lưỡng để hướng người học đi theo con đường học thuật chuyên sâu hay đào tạo nghề nghiệp. Về cơ bản, các cấp mẫu giáo và tiểu học của nước Đức khá giống với phần lớn các hệ thống giáo dục trên thế giới. Tuy nhiên, khi học cấp trung học cơ sở, ngay lập tức học sinh được phân vào các loại trường Hauptschule hoặc Realschule để được tuyển vào các trường Gymnasium hướng tới con đường học đại học sau này hay bắt đầu học đào tạo nghề nghiệp. Việc phân loại học sinh được dựa trên đánh giá của giáo viên về năng lực học tập, kết quả trong quá trình học, nguyện vọng của học sinh và yêu cầu của phụ huynh. ….”( theo nguồn: https://baomoi.com/cong-thuc-bi-mat-huong-nghiep-gioi-tre-duc/c/19301484.epi  )

 https://vnpc.vn/du-hoc-trung-quoc/he-thong-giao-duc-trung-quoc.html

CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP QUA THAM VẤN NGHỀ Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNGhttp://www.vnies.edu.vn/upload/Boiduong/truongthihoa.pdf

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho GV khối THPT 2014:

http://thptnvl.com/Tai-lieu-boi-duong-thuong-xuyen-cho-GV-khoi-THPT-a2107-c746-news.aspx