DMCA.com Protection Status

STGT.Các bài giảng về hướng nghiệp cho HS THCS & THPT  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 09:12 ngày 24/01/2018

Các bài giảng về hướng nghiệp cho HS THCS & THPT

Tập bài giảng tâm lý học hướng nghiệp:

https://tinyurl.com/ybp4edhj

Bài giảng- Ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chọn nghề có cơ sở khoa học:

https://tinyurl.com/ycadeug8

Bài giảng: Thế giới nghề nghiệp quanh ta

https://tinyurl.com/ycjojh2a

Bài giảng- Tìm hiểu năng lực bản thân và truyền thống nghề nghiệp của gia đình:

https://tinyurl.com/y7ehq5oa

Slide bài giảng định hướng nghề nghiệp dành cho HS THPT:

https://tinyurl.com/ycqfkt7q

Bài giảng- Các hướng đi sau khi tốt nghiệp THCS:

https://tinyurl.com/y9t435qr

GT Một số bài giảng về hướng nghiệp & dạy nghề( lớp 6 đến lớp 12):

http://baigiang.co/bai-giang-dien-tu/huong-nghiep/

http://baigiang.co/bai-giang/bai-giang-dinh-huong-nghe-nghiep-danh-cho-hoc-sinh-trung-hoc-pho-thong-3442/

Bài giảng- Tìm hiểu năng lực bản thân và truyền thống nghề nghiệp của gia đình:

https://tinyurl.com/y7ehq5oa

http://baigiang.co/bai-giang/bai-giang-chu-de-6-tim-hieu-nang-luc-ban-than-va-truyen-thong-nghe-nghiep-cua-gia-dinh-3437/

Bài giảng- Ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chọn nghề có cơ sở khoa học:

https://tinyurl.com/ycadeug8

http://baigiang.co/bai-giang/bai-giang-chu-de-1-y-nghia-tam-quan-trong-cua-viec-chon-nghe-co-co-so-khoa-hoc-3431/

Bài giảng- Tìm hiểu thông tin về một số nghề ở địa phương:

https://tinyurl.com/y7wx9ba2

http://baigiang.co/bai-giang/bai-giang-chu-de-4tim-hieu-thong-tin-ve-mot-so-nghe-o-dia-phuong-3435/

Bài giảng- Kỹ năng thuyết phục:

http://baigiang.co/bai-giang/bai-giang-ky-nang-thuyet-phuc-429/

GT Một số bài giảng về hướng nghiệp & dạy nghề( lớp 6 đến lớp 12):

http://baigiang.co/bai-giang-dien-tu/huong-nghiep/

Tập bài giảng tâm lý học hướng nghiệp:

https://tinyurl.com/ybp4edhj

https://trinhtuvan.files.wordpress.com/2015/08/tap-bai-giang_tam-ly-hoc-huong-nghiep_ts-pham-manh-ha.pdf

HOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP VÀ GIẢNG DẠY KỸ THUẬT TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG:

http://www.huongnghiepviet.com/vn_files/tailieu/hdgiangdaykythuatthpt.pdf

TỔ CHỨC GIÁO DỤC HưỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO TINH THẦN XÃ HỘI HOÁ:

http://repository.vnu.edu.vn/bitstream/VNU_123/15689/1/V_L0_02302.pdf

ĐÁNH GIÁ VỀ GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM & một số quan điểm mới về hướng nghiệp hiện nay:

https://mywork.com.vn/data/files/documents/GDHN.pdf

GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM ( GT, ĐÁNH GIÁ VỀ GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP( GDHN) VÀ TVHN Ở VIỆT NAM, GD HN TRÊN THẾ GIỚI & một số quan điểm mới về hướng nghiệp hiện nay):

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2000869696857588&id=100008037314601