DMCA.com Protection Status

Sưu tầm tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho Giáo viên THPT & THCS & giám đốc TTGDTX( kết nối tri thức):  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 15:22 ngày 09/03/2018

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên các Module dành cho Giáo viên THPT. Giáo viên click vào tên module tương ứng để tải về(Mật khẩu để mở file là 123456):

http://thptnguyenvancu.hcm.edu.vn/tai-nguyen/cac-module-boi-duong-thuong-xuyen-bac-thpt-c14695-114610.aspx

http://thpt-taythanh-tphcm.edu.vn/chuyen-mon/tai-lieu-boi-duong-thuong-xuyen-cac-module-cho-giao-vien-thpt-73.html

SƯU TẬP TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN THCS:

https://sites.google.com/site/congdoangiaoducminhlong/home/boi-duong-giao-vien-thcs/suu-tap-tai-lieu-boi-duong-giao-vien

Chuyên đề: Khung năng lực của người giám đốc TTGDTX:

http://sep2.vn/webroot/documents/1490023211_CD1-Tailieu-Khung%20nang%20luc.pdf

http://sep2.vn/tai-lieu-do22

Chuyên đề: Quản lí sự thay đổi( CĐ bồi dưỡng giám đốc TTGDTX):

http://sep2.vn/webroot/documents/1490023440_CD2-Tailieuchinh_QUANLISUTHAYDOI.pdf

http://sep2.vn/tai-lieu-do23

Chuyên đề: Năng lực quản lí và phát triển chương trình giáo dục trung học phổ thông:

http://sep2.vn/webroot/documents/1484711763_nang%20luc%20Quan%20li%20phat%20trien.pdf

Tài liệu dự án phát triển GV THPT GĐ2:

http://sep2.vn/tai-lieu-s3

Nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp:

https://gdnn.edu.vn/tag/nghi%E1%BB%87p-v%E1%BB%A5-s%C6%B0-ph%E1%BA%A1m