DMCA.com Protection Status

Tài liệu tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI- kết nối tri thức:  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 14:13 ngày 24/01/2018

 

Tài liệu tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI:

Tờ gấp:

https://daihoi11.com/tai-lieu/to-gap-nghi-quyet/

Video clip:

https://daihoi11.com/tai-lieu/phong-su/

Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI:

https://daihoi11.com/tai-lieu/van-kien/

Hỏi đáp Nghị quyết Đại hội XI:

https://daihoi11.com/tai-lieu/tai-lieu-hoi-dap/

https://docs.google.com/document/d/1KVq6a3bsFelywj5jHlUXpHfxCbSGq-9PaWKMjT2VkNw/edit

Chương trình hành động hưởng ứng thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI:

https://daihoi11.com/tai-lieu/chuong-trinh-hanh-dong/

( Logo & Baner trong web doanthanhnien.vn ):