DMCA.com Protection Status

Tài liệu về quản lý- hành chính- văn phòng:  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 15:54 ngày 16/01/2018

Tài liệu về quản lý- hành chính- văn phòng:

Tài liệu SREM dành cho người làm công tác quản lý GD:

http://bariavungtau.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=355&Itemid=459

Cho tải bài giảng bồi dưỡng CB quản lý giáo dục & giáo viên:

http://bacninh.edu.vn/Download.aspx?item=7861

Kho tài liệu về lý thuyết quản lý:

https://sites.google.com/site/quytongqlk10/egfvzsgf/tai-lieu-hoc-tap/lich-su-tu-tuong-va-cac-hoc-thuyet-quan-ly

GT Hành chính học đại cương:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxxdXl0b25ncWxrMTB8Z3g6NjM3NWM2ZDY3MjIyNjI2MQ

Bài giảng Khoa học quản lý đại cương:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxxdXl0b25ncWxrMTB8Z3g6MTFhNzJmODk3MjU2N2UwNQ

Bài giảng Khoa học quản lý:

http://www.mediafire.com/file/2d4q4n79amdr1ne/Bai_giang_KHQL_01.6.09.pdf

GT Lịch sử tư tưởng quản lý:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxxdXl0b25ncWxrMTB8Z3g6MWEzNDNiZDUzOGM0NGI3MA

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxxdXl0b25ncWxrMTB8Z3g6MTRhZjRjZTM5NTYxNDBmYg ( bài giảng)

http://www.mediafire.com/file/5vi201qg9ddddl8/K55A_LSTTQL_1.rar

 


 

Tài liệu hành chính- quản lý- văn phòng:

GT Hành chính học đại cương:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxxdXl0b25ncWxrMTB8Z3g6NjM3NWM2ZDY3MjIyNjI2MQ

Khoa học hành chính:

https://drive.google.com/drive/folders/0B6zIDl7XdrgEZjlIMndneEVlWmc

TỔNG QUAN VỀ VĂN PHÒNG VÀ CÔNG TÁC VĂN PHÒNG

CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

https://groups.google.com/group/trungcapchinhtri_tc70/attach/837dc9d67fc47c80/bai%20hoc%20hoc%20phan%203.doc?part=0.1&authuser=0

Bài giảng Khoa học quản lý đại cương:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxxdXl0b25ncWxrMTB8Z3g6MTFhNzJmODk3MjU2N2UwNQ

Bài giảng Khoa học quản lý:

http://www.mediafire.com/file/2d4q4n79amdr1ne/Bai_giang_KHQL_01.6.09.pdf

GT Lịch sử tư tưởng quản lý:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxxdXl0b25ncWxrMTB8Z3g6MWEzNDNiZDUzOGM0NGI3MA

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxxdXl0b25ncWxrMTB8Z3g6MTRhZjRjZTM5NTYxNDBmYg ( bài giảng)

http://www.mediafire.com/file/5vi201qg9ddddl8/K55A_LSTTQL_1.rar

Kho tài liệu về lý thuyết quản lý:

https://sites.google.com/site/quytongqlk10/egfvzsgf/tai-lieu-hoc-tap/lich-su-tu-tuong-va-cac-hoc-thuyet-quan-ly