DMCA.com Protection Status

Thơ Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 15:04 ngày 03/01/2018

Thơ Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI


Khẩu hiệu hành động của Đại hội là Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển. Đại hội biểu thị quyết tâm chính trị của Tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới ra sức phấn đấu vươn lên vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vững tâm thế đảm nhận vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”( ST).


Xứng với Đoàn, xứng ngày hội trí thanh xuân!Từ đất Lam sơn ta hướng về Đại hội,

Với kỳ vọng: Đoàn tiên phong đổi mới,

Sáng tạo vươn lên theo lời Đảng gọi,

Dốc trí tuệ mình cho ngày hội thành công.


Đoàn kết bên nhau, xung kích một lòng,

Vì tuổi trẻ, vì non sông, đất nước,

Trí tuệ xanh vươn theo mơ ước,

Để đất nước mình có được phồn vinh.


Học tập và làm theo gương Bác, nguyện đinh ninh,

Vì dân nước trọn tình tuổi trẻ,

Hãy noi gương biết bao thế hệ,

Chiến đấu, dựng xây dốc trí tuệ vì dân.


Học tập, luyện rèn không quản ngại gian truân,

Kết trí tuệ xanh vì dân tình nguyện,

Mỗi mùa hè, mỗi nơi ta đến,

Sẽ là nơi hiển hiện trí lực xanh.


Vì Đoàn ta, thanh niên nguyện hết mình,

Công nghiệp hóa, xây văn minh đô thị,

Xây dựng nông thôn mới, vì dân mang trí tuệ,

Dốc sức thanh xuân cùng công nghệ hóa sinh;


Cho quê hương, giàu mạnh văn minh,

Cho đất nước phồn vinh, no ấm.

Biết ơn bao thanh niên dũng cảm,

Chiến đấu quên mình vì cách mạng, vì dân;


Tuổi thanh xuân cùng thắp nến tri ân,

Tổ quốc ghi công, ta ngàn lần ơn nghĩa.

Bão lụt, thiên tai, Đoàn ta cùng chia sẻ,

Dũng cảm xông pha xứng thế hệ cha ông.


Phòng chống thiên tai, xây dựng non sông,

Bảo vệ môi trường,… đồng lòng vì dân nước,

Nguyện làm được điều cha ông hằng mong ước:

Được độc lập, tự do, sánh bước với năm châu.


Ơn Đảng, Bác Hồ không thể nói hết đâu,

Nguyện xung kích, tiên phong đi đầu tranh đấu,

Chống giặc thù, chống thiên tai, dông bão,

Dẫu hy sinh vẫn nung nấu chí anh hùng;


Đánh thắng giặc thù, chung sức dựng non sông,

Tuổi thanh xuân đồng lòng tiếp bước,

Chiến đấu, dựng xây vì dân, vì đất nước,

Hiện đại hóa nước nhà thõa mong ước của cha ông.


Đổi mới đi lên, nguyện theo Đảng một lòng,

Bản lĩnh, tiên phong, không ngừng sáng tạo,

Phát triển vươn theo cùng ước mơ hoài bão,

Xứng thanh niên táo bạo, trí tuệ xanh.


Khởi nghiệp, lập thân sao xứng với cha anh,

Sáng tạo vươn lên vì quê mình đổi mới,

Trí tuệ vì dân- đồng bào đang vẫy gọi,

Xứng với Đoàn, xứng ngày hội trí thanh xuân!

Sáng tác ngày 7/12/2017

Trần Việt Thao

( CVC. PV. Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề & GTVLTN Thanh Hóa)

3