DMCA.com Protection Status

Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT(ngày 28/02/2018 ) sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông - năm 2018- (Kết nối tri thức):  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 14:53 ngày 12/03/2018

Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT(ngày 28/02/2018 ) sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/1/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo:

http://ts.stttc.edu.vn/images/Data_Web/Vanban/04_2018_TT_BGDDT.PDF

http://ts.stttc.edu.vn/index.php/vanbants/490-tt042018

Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/1/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo:

http://giaoducthoidai.vn/uploaded/ngocnd/2017_01_31/quy_che_thi_va_xet_cong_nhan_tot_nghiep_thpt_-_ban_cong_bo_cuoi_cung_ltud.doc

http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/quy-che-thi-thpt-quoc-gia-va-xet-cong-nhan-tot-nghiep-thpt-2869116.html

Lịch thi THPT Quốc Gia 2018 chính thức:

https://kenhtuyensinh.vn/lich-thi-thpt-quoc-gia-2018-chinh-thuc-tu-bo-giao-duc

Dự thảo Quy chế tuyển sinh 2018- THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 và thay thế Quy chế Tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:

https://drive.google.com/file/d/1sWHXGPJ1Ja-TriS8mMTENDRUt_C54nYQ/view

http://tuyensinh.uneti.edu.vn/vi/news/dai-hoc-chinh-quy-31/du-thao-quy-che-tuyen-sinh-nam-2018-232.html