DMCA.com Protection Status

Tôn giáo

Được đăng bởi: Phan Đức Dũng | 22/11/2017

Tôn giáo

 

Con người vĩ đại đó, tấm lòng trí tuệ đó, phương pháp giáo dục siêu việt đó của đức Phật đã khiến muôn nghìn trái tim của nhân loại hướng về Ngài và tôn kính Ngài như một vị đạo sư siêu việt nhất trong lịch sử nhân loại.

I. Dẫn nhập

 

Dòng thời gian vẫn tiếp diễn qua nhanh như cố tìm quên cái gì của quá khứ, hết Xuân đến Hạ, Thu tàn Đông sang, vạn vật cứ chuyển xoay theo dòng đời vô tận. Quy luật vô thường là thế. Hơn hai mươi lăm thế kỷ trôi qua, vạn vật đều lắng chìm tận đáy dòng đời sinh diệt, diệt sinh. Thế nhưng cái giá trị nghìn đời của chân lý đạo đức sống của đức Thích Ca Mâu Ni, vẫn

 220 Xem tiếp
Tôn giáo

Như một mảnh ghép lịch sử, Kinh Tạng Pāli cần được nghiên cứu trong tương quan đối chiếu với các văn bản tương đương khác. Đây cũng chính là tâm nguyện và kỳ vọng của Hòa thượng Minh Châu khi thực hiện bản luận án và xây dựng nền học thuật Phật giáo tại Việt Nam.

LỜI GIỚI THIỆU

Về phần Kinh Tạng do Ngài Minh Châu dịch

 

Phần Kinh Tạng trong văn học Pāli là một nguồn tư liệu quan trọng vào bậc nhất cho nghiên cứu Phật học bởi dạng thức ngôn ngữ, tính đầy đủ và niên đại của nó. Các kinh văn này chứa những lời dạy gần nguyên bản nhất của đức Phật. Nó còn mang giá trị to lớn trong đời sống tâm linh

 247 Xem tiếp
Tôn giáo

Tiến sĩ John Harding, Phó Giáo sư của Đại học Lethbridge, tỉnh Alberta, Canada, rất quan tâm về Phật giáo. Ông muốn hiểu rõ hơn về quá trình thành lập Phật giáo, từ khi vượt qua lục địa từ châu Á sang châu Âu và Bắc Mỹ cách đây 150 năm.

Bắt nguồn từ hơn 25 thế kỷ ở miền Đông Ấn Độ, Phật giáo đã phát triển thành tôn giáo triết học, phát triển nhanh nhất ở phương Tây, có nhiều nhân vật Phật giáo nổi tiếng - xuất bản nhiều tác phẩm về giáo lý của đức Phật.   

Tiến sĩ John Harding, Phó Giáo sư của Đại học Lethbridge, tỉnh Alberta, Canada, rất quan tâm về Phật giáo. Ông muốn hiểu rõ hơn về quá trình

 170 Xem tiếp
Tôn giáo

Qua buổi lễ truyền ngôi báu cho con của vua Trần Nhân Tông mà soạn giả Nguyễn Nhân đề cập trong cuốn sách “Đức vua Trần Nhân Tông dạy con trị nước và tín ngưỡng Phật giáo.”(Do NXB Hồng Đức ấn hành - 2017), chúng tôi thấy đây là một tư liệu quý nói về việc giữ nước và tín ngưỡng của Phật giáo thời Trần cách đây trên 700 năm. Hôm nay nhìn lại, ta vẫn không khỏi kinh ngạc về bản lĩnh trí tuệ viên dung giữa đời và đạo của cha ông ta trong việc dựng nước và giữ nước.

Dẫn nhập:

 

Không ít người cho rằng đạo Phật là đạo xuất thế, nhưng thực tế Phật giáo Việt Nam là đạo nhập thế? Xin thưa rằng xuất thế

 155 Xem tiếp
Tôn giáo

Người có tâm đạo luôn ưu tư trước cơ đồ thịnh suy của Phật giáo, không ai không khỏi lo lắng khi nhìn thấy thực trạng sinh hoạt trong Giáo hội các cấp hiện nay. Từ cái nhìn của các nguyên tắc quản trị tốt như trên, GHPGVN cần nên thay đổi cách thức quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trong bối cảnh xã hội, thế giới có nhiều thay đổi nhanh chóng như tổ chức bộ máy Giáo hội, các ban ngành từ chỗ có quy mô cồng kềnh, quản lý mọi lĩnh vực, mọi cấp, ôm đồm mọi dịch vụ hành chính, sang hình thức Giáo hội có bộ máy tinh giản, quản lý có chọn lọc các ban ngành của đời sống tăng già hay đại chúng

 186 Xem tiếp
Tôn giáo

Đạo Phật xuất hiện trên thế gian đã hơn 2500 năm và du nhập vào Việt Nam cũng hơn 2000 năm lịch sử, trải qua mỗi thời đại với những sự phát triển về xã hội và khoa học, bằng tính “khế lý” và “khế cơ”, Phật giáo đã biết vận dụng những thành tựu đó để xiển dương đạo pháp, lợi lạc quần sinh.

Đối với thời đại khoa học công nghệ phát triển vượt bậc như hiện nay, những vị “sứ giả Như Lai” muốn đạt được những kết quả tốt đẹp trong việc hoằng truyền Phật pháp thì cần biết ứng dụng công nghệ thông tin của thời đại kỹ thuật số trong việc đẩy mạnh công tác truyền bá chính pháp, nhằm góp phần xây dựng và

 173 Xem tiếp
Tôn giáo

Bảo tồn văn hóa Phật giáo là một vấn đề cần nhận diện lại và nhận thức đúng, bởi đó không chỉ là di sản của Phật giáo, mà là một thành tố trong chỉnh thể văn hóa dân tộc.

1. Khái niệm:

 

Văn hóa là khái niệm rất rộng, từ định nghĩa mang tính tiên phong được nhiều người chấp nhận của nhà nhân loại học người Anh Edward Burnet Tylor trong tác phẩm Văn hóa Sơ khai (1), đến nay, theo UNESCO, có hơn 250 định nghĩa khác nhau, được sắp xếp từ “cách ứng xử có học thức”, đến “những ý niệm trong tâm trí”, “một cơ cấu tâm lý”, “một giả tưởng bằng thống kê”, “một cơ chế bảo vệ tâm lý”, v.v…

 

Trong ý nghĩa

 209 Xem tiếp
Tôn giáo

Tham luận là ước mơ, là tâm tư, là nguyện vọng được giãi bày đến với tất cả những người con Phật có lòng ưu tư với tiền đồ phát triển của ngôi nhà Phật giáo Việt Nam. Mong muốn và nỗ lực làm cho đạo Phật phát triển cũng chính là đóng góp cho đất nước phát triển, cho đời sống được an lạc và cho sự phát triển bền vững của xã hội ở tương lai. Đất nước phát triển, đạo pháp trường tồn, đời sống văn hóa tinh thần tâm linh của xã hội và nhân dân được bền vững. Đó cũng chính là mục tiêu chung của công cuộc xây dựng, kiến thiết quốc gia, đất nước Việt Nam dân giàu nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ,

 167 Xem tiếp
Tôn giáo

Giáo dục nói chung là môt loại hình sản xuất đặc biệt trong các loại hình sản xuất xã hội, bởi vì, “nguyên liệu” đầu vào của nó là con người, quy trình sản xuất của nó kéo dài trong cả một đời người, công nghệ sản xuất rất đặc biệt (tính ổn định rất tương đối, môi trường sản xuất đa dạng, công cụ sản xuất là con người/thầy giáo…), và sản phẩm làm ra cũng chính là con người. Có thể nói, giáo dục đã tạo ra - và gương mặt của nó cũng là biểu hiện rõ nét nhất - nền văn hoá văn minh của mỗi quốc gia, xứ sở.

Trải qua trên 2500 năm tồn tại và phát triển, Phật giáo đã góp phần tạo nên diện mạo đa dạng

 174 Xem tiếp
Tôn giáo

Đề cập đến việc hoằng pháp người ta thường nghĩ đến các tăng ni và đó là chuyện đương nhiên. Người tu sĩ giảng đạo có sự thuận tiện là hình thức đầu tròn áo vuông, thực tu và thực chứng, tín đồ nghe quý thầy cô giảng thì họ dễ tin hơn là cư sĩ.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính bạch Chư tôn đức,

Kính thưa Đại hội!  

Đạo Phật là đạo giải thoát, đức Phật xuất hiện giữa cuộc đời vì một đại sự nhân duyên là “Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến”. Nếu cuộc đời không khổ đau, đạo Phật không có mặt để làm gì. Bởi vậy, những sứ giả Như Lai mang một sứ mệnh thiêng liêng cao cả nhưng không kém

 168 Xem tiếp
Tôn giáo

Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII sắp diễn ra tại thủ đô Hà Nội vào tháng 11/2017 với chủ đề “Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển”. Đây là tín hiệu, là niềm vui của tất cả Phật giáo đồ khắp cả nước vì một lần nữa tổ chức Giáo hội khẳng định sự phát triển bền vững trong sự nghiệp xương minh Phật pháp và đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam kính cầu chúc Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc với trí tuệ tập thể lèo lái con thuyền Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành

 198 Xem tiếp
Tôn giáo

Việt Nam là một quốc gia mà Phật giáo giữ vai trò và có ảnh hưởng rất lớn trong đời sống của người dân, nhất là luôn tỏa sáng tinh thần từ bi, hộ quốc an dân. Cho nên, tăng ni, phật tử không thể không quan tâm và đi đến những hành động hữu hiệu nhằm ứng phó trước tình hình biến đổi khí hậu lẫn sự suy thoái môi trường tự nhiên hiện nay, trong đó có Đồng bằng sông Cửu Long. Mặt khác, điều này chắc chắn tác động không nhỏ đến hoạt động sinh kế cũng như đời sống của nhiều tín đồ Phật giáo trên vùng đồng bằng này.

1. Đặt vấn đề  

Hiện nay, câu chuyện về biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường tự

 158 Xem tiếp