DMCA.com Protection Status

Liệu bạn có thể chia niên đại địa chất theo 24 giờ trong ngày không?  quan tâm

Được đăng bởi: KNV

Cập nhật lúc 10:43 ngày 26/08/2018

Liệu bạn có thể chia niên đại địa chất theo 24 giờ trong ngày không?

Các nhà địa chất học khi tiến hành nghiên cứu về lịch sử Trái Đất thường chia thành các “Đại”, dưới Đại lại chia làm các “Kỷ”. Họ thường căn cứ vào niên đại tồn tại của các hoá thạch sinh vật có trong các lớp trầm tích. Quá trình tiến hóa của các loài sinh vật cho tới những thay đối về điều kiện địa chất, về khí hậu thời cổ xưa để kết luận về tình hình môi trường địa lý lúc bấy giờ. Cũng có thể căn cứ vào thời gian phân rã của các nguyên tố phóng xạ, tiến hành xác định tuổi của các lớp đá để nghiên cứu về môi trường địa lý cổ đại.

Ví dụ: Đại Nguyên cổ là thời đại của các sinh vật nguyên thuỷ; Đại Cổ sinh là thời đại của các sinh vật cổ, Đại Trung sinh là thời kỳ trung gian cho sự phát triển của sinh vật; Đại Tân sinh là thời kỳ mới nhất cho sự phát triển của sinh vật. Do khoa học cận đại phát triển khá mạnh ở châu Âu, vì thế sự phân chia thành các “Đại” và “Kỷ” chủ yếu có từ châu Âu. Ví dụ: “Đại Hán Vũ” là tên gọi của vùng xứ Wales nước Anh; “Kỷ Nhị Điệt” là bắt nguồn từ Đức, do vào thời đó, địa tầng nước Đức chia làm hai phần trên dưới rõ rệt. Hơn nữa Đại Tân Sinh chỉ có hai kỷ là kỷ Đệ tam và kỷ Đệ tứ mà lại không có kỷ Đệ nhất, và kỷ Đệ nhị. Điều này chủ yếu là do những người làm công tác nghiên cứu lịch sử đã chia lịch sử Trái  Đất làm 4 kỷ.

Từ kỷ thứ nhất tới kỷ thứ tư, nhưng kỷ thứ nhất theo cách phân chia của họ tương đương với Đại Cổ sinh; kỷ thứ hai tương đương với Đại Trung sinh. Về sau do địa tầng của hai kỷ này rất dày, hơn nữa lại có nhiều lớp hoá thạch do đó người ta đã chuyển kỷ thứ nhất thành Đại Cổ sinh và chia đại này thành 6 kỷ, chuyển kỷ thứ hai thành Đại Trung sinh và chia nhỏ làm 3 Thời gian giữa các “Đại”, giữa các “Kỷ” lại dài ngắn khác nhau.

Nếu chúng ta đem 4,5 - 4,6 triệu năm lịch sử của Trái Đất so sánh với 24 giờ trong ngày thì Đại Thái cổ, Đại Nguyên cổ và Đại Cổ sinh chiếm 22 phút. Trong “một ngày” này, phải tới phút cuối cùng của ngày mới xuất hiện con người.