DMCA.com Protection Status

Lý thuyết du hành

Được đăng bởi: Phạm Thị Thanh Nhàn | 26/12/2017

Lý thuyết du hành

Văn học đồng tính (queer literature) là gì? Là văn học được viết bởi các tác giả đồng tính? Là các tác phẩm lấy đời sống của người đồng tính làm đề tài? Là tác phẩm đề cập, khắc họa hình tượng nhân vật đồng tính? Văn học đồng tính được xác lập nhờ một lối viết đặc biệt hay đó còn là dòng văn học được hình thành bởi tưởng tượng của một cách đọc đặc biệt? Đó những câu hỏi dường như chối từ những khẳng định quả quyết.

Văn học đồng tính ở Việt Nam – từ những hình thức ngụy trang đến các tự thuật thú nhận

 

Trần Ngọc Hiếu

 

“Một cộng đồng chỉ được coi là thiểu số khi nó tiềm ẩn những đe dọa nào tới số

 122 Xem tiếp