DMCA.com Protection Status

Vật lý là gì  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Hoàng Anh Tuấn

Cập nhật lúc 12:30 ngày 13/01/2018

 Ngay khi quá trình sinh hóa hình thành nên một phôi bào, nó đã bắt đầu 1 quá trình của vật lý.

Những cấu trúc tĩnh học, động học, tương tác

Những cảm nhận những thứ vô hình như trường lực, trường điện từ, không thời gian, hay hữu hình như môi trường sống

Tất cả hòa quyện lại tạo nên những mô hình giúp con người nhận diện ra thế giới đang tồn tại và giúp con người trả lời 1 câu hỏi:

"Chúng ta đang ở đâu"