DMCA.com Protection Status

Mùa đông vì sao sờ vào sắt lạnh hơn gỗ?  quan tâm

Được đăng bởi: KNV

Cập nhật lúc 16:17 ngày 08/10/2018

Hầu như ai ai cũng đều biết qua điều này: mùa đông ở ngoài trời bất kể chúng ta sờ vào cây gậy sắt quả cầu sắt bao giờ cũng cảm thấy lạnh hơn là sờ vào cây gậy gỗ quả cầu gỗ. Chả nhẽ các chế phẩm bằng sắt và chế phẩm bằng gỗ ở trong nhiệt độ không khí như nhau lại có nhiệt độ khác nhau?

Nhiệt độ của chúng cố nhiên là như nhau rồi. Thế thì tại sao về mặt cảm giác chúng ta lại cảm thấy sắt lạnh hơn gỗ nhỉ? Đó là vì trong mùa đông nhiệt độ của cơ thể người cao hơn nhiệt độ không khí xung quanh các vật thể để trong không khí có cùng nhiệt độ với không khí. Khi chúng ta sờ vào chế phẩm bằng sắt do sự truyền nhiệt của sắt nhanh hơn nhiều so với gỗ vì vậy nhiệt lượng trên bàn tay truyền rất nhanh lên vật bằng sắt tay liền cảm thấy rất lạnh. Còn khi tay sờ vào chế phẩm bằng gỗ nhiệt lượng truyền đi rất chậm cảm giác của tay không thấy lạnh mấy.

Mùa hè dưới ánh nắng chói chang khi dùng tay sờ vào sắt và gỗ cảm giác của tay vừa đúng ngược lại với mùa đông có vẻ như sắt nóng hơn gỗ rất nhiều. Tuy cảm giác khác với tình hình mùa đông nhưng nguyên lí thì giống nhau. Nếu mùa hè ở ngoài trời nhiệt độ đạt tới 40°C còn nhiệt độ cơ thể người của chúng ta là khoảng 37°C do nhiệt độ của sắt và gỗ cao hơn của cơ thể người mà sự truyền nhiệt của sắt nhanh hơn của gỗ vì vậy cảm giác của tay thấy sắt nóng hơn nhiều so với gỗ.

Căn cứ vào nguyên lí nói ở trên trong đời sống hằng ngày nếu cần tới vật phẩm truyền nhiệt nhanh thì người ta thường hay dùng sắt hoặc các kim loại khác chế tạo ra. Ngược lại nếu cần tới vật phẩm truyền nhiệt chậm thì nói chung đều dùng gỗ hoặc chất dẻo xốp mà chế tạo.

KNV

Nghiên cứu văn hóa

01667679881

media của bài viết