DMCA.com Protection Status

Các chế độ ưu đãi đối với bệnh binh và người chăm sóc  quan tâm

Được đăng bởi: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Cập nhật lúc 14:00 ngày 16/01/2020

Bố của tôi là bệnh binh mất sức lao động 61%. 5 năm trước bố của tôi bị đột quỵ nên đến nay không thể tự chăm sóc cho bản thân. Vậy, bố của tôi được hưởng những chế độ gì? Mẹ của tôi năm nay 70 tuổi là người trực tiếp chăm sóc cho bố của tôi thì có được hưởng chế độ gì không?

Trả lời:

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Theo nội dung ông trình bày thì bố ông là bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 61%, hiện nay bị đột quỵ không thể chăm sóc cho bản thân, mẹ ông là người trực tiếp chăm sóc cho bố của ông. Căn cứ Điều 24 Pháp lệnh ưu đãi người có công thì bố của ông được hưởng các chế độ sau đây:

- Trợ cấp hàng tháng;

- Bảo hiểm y tế; cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình căn cứ vào tình trạng bệnh tật của từng người và khả năng của Nhà nước;

- Điều dưỡng phục hồi sức khỏe 2 năm một lần;

- Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất, miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật; được hỗ trợ về nhà ở theo quy định.

Căn cứ Khoản 2 Điều 25 Pháp lệnh ưu đãi người có công thì mẹ của ông là vợ của bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 61% được Nhà nước mua BHYT.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH)

http://bovoinddn.molisa.gov.vn/chi-tiet/Cac-che-do-uu-dai-doi-voi-benh-binh-va-nguoi-cham-soc/1e2201ae-caac-4457-b3d2-b91f598ec8d9