DMCA.com Protection Status

Kinh tế

Được đăng bởi: Phan Đức Dũng | 22/11/2017

Kinh tế

TS. Phan Anh Tú Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh    

  Sinh kế trồng cây phản ánh phương thức tận dụng môi trường tự nhiên để gia tăng nguồn thu nhập cho kinh tế gia đình của người Khmer ở xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Bài viết của chúng tôi nhằm phân tích đặc điểm sinh thái dẫn đến việc lựa chọn sinh kế trồng cây, cũng như những ảnh hưởng từ văn hóa truyền thống và tác động của nền kinh tế thị trường đến nhận thức trồng cây của người Khmer ở địa phương hiện nay. Dẫn luận Ngọc Biên là xã nông thôn vùng sâu của huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Với

 329 Xem tiếp