DMCA.com Protection Status

Xã hội

Được đăng bởi: Phan Đức Dũng | 22/11/2017

Xã hội

Do giai đoạn 2011-2015, chương trình TCC (TCC) nền kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra nên cần phải tiếp tục một cách quyết liệt và hiệu quả hơn. Kế hoạch TCC giai đoạn 2016-2020 đã được Quốc hội thông qua nhằm đề ra nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành các mục tiêu trong Đề án tổng thể TCC 2013-2020, khắc phục hạn chế trong thực hiện 3 trọng tâm TCC thời gian qua, và đáp ứng yêu cầu đặt ra trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết số 86 của Quốc hội cũng như bối cảnh mới.

PGS.TS. Trần Đình Thiên – Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam : “Tái cơ cấu là thay đổi cách làm”

Yêu cầu TCC nảy sinh từ việc

 179 Xem tiếp
Xã hội

“Lâu nay, chúng ta chủ yếu tiến hành cải cách nhằm thực hiện các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký, thay vì có những cải cách mang tính căn cơ để chủ động tăng cả lợi ích tĩnh và lợi ích động dài hạn từ hội nhập… Do vậy, cần phải thay đổi theo hướng kiến tạo phát triển mới mong cải cách thành công”, TS. Lê Xuân Sang, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam chia sẻ.

Cải cách càng “sâu” càng “động chạm”

- Thời gian gần đây, Chính phủ đã nỗ lực cải cách trên mọi mặt của đời sống KT - XH. Điều gì làm ông ấn tượng hơn cả?

- Trong bài phát biểu nhậm chức, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã xác

 172 Xem tiếp
Xã hội

PGS. TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam trả lời phỏng vấn độc quyền của Tiền Phong về những vấn đề của 4.0 với Việt Nam trong thời gian tới.

Cảnh báo năng lực tiếp cận

Là một trong rất ít chuyên gia đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu sâu và liên tục đưa ra những cảnh báo rủi ro, thách thức đối với Việt Nam trước sự thay đổi, phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Ông có thể mô tả thực trạng 4.0 và những vấn đề đi kèm đến thời điểm hiện nay với kinh tế Việt Nam?

Với 4.0, những rủi ro và mô thức cạnh tranh sẽ có sự thay đổi rất mạnh mẽ trên toàn tuyến khi cuộc cách

 477 Xem tiếp
Xã hội

Cơ cấu và cách quy định nợ công khiến người Việt chẳng biết nợ công đang là bao nhiêu hay nợ công là gì.

Phát biểu tại Hội thảo khoa học "Tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng đến năm 2030 trong bối cảnh hội nhập quốc tế" do Liên hiệp Các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức, TS. Lê Xuân Sang - Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam đã bày tỏ quan điểm lo ngại về vấn đề nợ công hiện nay.

Theo đó, TS. Lê Xuân Sang nhận định, ở Việt Nam, nhiều người thậm chí còn không biết rõ con số nợ công là bao nhiêu. Trong khi, phần lớn các nước khác đều có quy định chi tiết về nợ

 179 Xem tiếp
Xã hội

Những thành tựu đạt được

Sau 20 năm xây dựng và phát triển, ngành Chứng khoán đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đã đạt được những thành tựu to lớn, đáng tự hào, thể hiện trên một số nội dung sau:

Thứ nhất, đã tạo lập được một thể chế TTCK phù hợp với trình độ phát triển của nước ta; từng bước tiếp cận các chuẩn mực quốc tế và quá trình hội nhập quốc tế và khu vực. 

Thứ hai, đã xây dựng và ngày càng hoàn thiện một hệ thống khuôn khổ pháp lý, cơ chế chính sách từ Luật, nghị định cho đến các thông tư, quy chế, quy trình phù hợp với thực tiễn đời sống kinh tế đất nước. Trong giai đoạn đầu,

 272 Xem tiếp
Xã hội

Các tổ chức và cá nhân tham gia thị trường chứng khoán có thể được chia thành ba nhóm sau: Nhà phát hành, nhà đầu tư, và nhà môi giới – công ty chứng khoán.

1. Nhà phát hành

Nhà phát hành là các tổ chức thực hiện huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán. Nhà phát hành là người cung cấp chứng khoán – hàng hóa của thị trường chứng khoán. Chính phủ và chính quyền địa phương là nhà phát hành các trái phiếu chính phủ và trái phiếu địa phương. Công ty là nhà phát hành các cổ phiếu và trái phiếu công ty. Các tổ chức tài chính là nhà phát hành các công cụ tài chính như các trái phiếu, chứng chỉ

 539 Xem tiếp
Xã hội

Thị trường chứng khoán hoạt động theo ba nguyên tắc cơ bản: nguyên tắc trung gian, nguyên tắc cạnh tranh, nguyên tắc công khai. Nguyên tắc trung gian

Thị trường chứng khoán hoạt động không phải trực tiếp do những người muốn mua hay muốn bán chứng khoán thực hiện, mà do những người môi giới trung gian thực hiện. Đây là nguyên tắc căn bản cho hoạt động và tổ chức của thị trường chứng khoán với vai trò của các công ty chứng khoán, các nhà môi giới làm cầu nối giữa cung và cầu chứng khoán.

Theo nguyên tắc này, trên thị trường chứng khoán, các giao dịch được thực hiện thông qua tổ chức trung gian là

 876 Xem tiếp
Xã hội

Để phân loại thị trường chứng khoán, ta có thể căn cứ vào sự luân chuyển các nguồn vốn, phương thức hoạt động của thị trường, hay hàng hóa trên thị trường. 1. Căn cứ vào sự luân chuyển các nguồn vốn

Thị trường chứng khoán được chia thành: Thị trường sơ cấp Thị trường thứ cấp. Thị trường sơ cấp (Primary Market)

Thị trường sơ cấp là thị trường mua bán các chứng khoán mới phát hành. Trên thị trường này, vốn từ nhà đầu tư sẽ được chuyển sang nhà phát hành thông qua việc nhà đầu tư mua các chứng khoán mới phát hành. Hoạt động phát hành chứng khoán được đảm nhiệm bởi các tổ chức bảo lãnh phát hành

 716 Xem tiếp
Xã hội

Nhắc đến thị trường chứng khoán, chúng ta thường nghĩ ngay đến một kênh huy động vốn hữu hiệu; Tuy nhiên không dừng lại ở đó, thị trường chứng khoán còn có các chức năng hữu ích khác và bản thân nó giữ khá nhiều vai trò quan trọng trong nền kinh tế. 1. Chức năng của thị trường chứng khoán Huy động vốn cho nền kinh tế

Khi các nhà đầu tư mua chứng khoán do các công ty phát hành, số tiền nhàn rỗi của họ được đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh và qua đó góp phần mở rộng sản xuất xã hội. Bằng cách hỗ trợ các hoạt động đầu tư của công ty, thị trường chứng khoán đã có những tác động quan trọng đối

 892 Xem tiếp
Xã hội

Nước Mỹ có 14 thị trường chứng khoán phân bổ trên khắp cả nước, nhưng quan trọng nhất là thị trường chứng khoán New York, còn được gọi là thị trường chứng khoán Hoa Kỳ (The American Stock Exchange) hay thị trường chứng khoán quốc gia (The National Stock Exchange). Tất cả hoạt động chứng khoán nước Mỹ đều được tập trung ở New York, nơi quy tụ 15% nghiệp vụ giao dịch chứng khoán cả nước. Lịch sử thị trường chứng khoán New York

Sự xuất hiện nghề kinh doanh chứng khoán và những người môi giới là cơ sở phát sinh nghiệp vụ giao dịch chứng khoán ở Mỹ. Năm 1754, ở Philadelphia lập hội những người môi

 327 Xem tiếp
Xã hội

Thị trường chứng khoán Nhật Bản là một trong ba thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới, cho thấy hình ảnh của một cường quốc tư bản số một Châu Á. Nhắc đến thị trường chứng khoán Nhật Bản không thể không nói đến Sở giao dịch chứng khoán Tokyo (Tōshō – 東証 hay TSE/TYO), đây là Sở giao dịch chứng khoán lớn nhất Nhật Bản nói riêng và Châu Á nói chung. Lịch sử thị trường chứng khoán Nhật Bản

Nhật Bản có thị trường chứng khoán từ năm 1875, sau chiến tranh thế giới thứ hai có thời kỳ giải tán Sở giao dịch chứng khoán. Tháng 5/1948, dựa theo cách làm của Mỹ thực hiện Luật giao dịch chứng khoán. Năm

 867 Xem tiếp
Xã hội

Thị trường chứng khoán Trung Quốc là thể chế quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế tại quốc gia đông dân nhất thế giới này. Thị trường chứng khoán Trung Quốc đã được hình thành, khôi phục lại và phát triển kể từ những năm 1980 cùng với chính sách cải cách thị trường và tự do hóa nền kinh tế, thực sự thị trường chứng khoán Trung Quốc đã được hình thành từ đời nhà Thanh nhưng đã bị đóng cửa vào năm 1949.

Hình thành thị trường sơ cấp

Thị trường sơ cấp được hình thành từ thập niêm 80, đây là giai đoạn mở đầu của thời kỳ cải cách và mở cửa của nền kinh tế Trung Quốc. Trong thời kỳ này,

 177 Xem tiếp