DMCA.com Protection Status

TẬP BÀI GIẢNG MÔN LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG ĐOÀN - HỘI-( kết nối tri thức):  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 08:33 ngày 24/05/2018

TẬP BÀI GIẢNG MÔN LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG ĐOÀN - HỘI

Những vấn đề cơ bản về Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh:

https://tinyurl.com/y7yw73xh

 

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐOÀN - HỘI- CHƯƠNG II :

https://tinyurl.com/y74mvma3

 

ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP: https://tinyurl.com/yanfruga

 

HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM & HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM:

https://tinyurl.com/yc99sgru

 

CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐOÀN & LỀ LỐI LÀM VIỆC CỦA BÍ THƯ ĐOÀN CƠ SỞ: https://tinyurl.com/y9uf9u9t

 

CÔNG TÁC GIÁO DỤC CỦA ĐOÀN- CHƯƠNG III:

https://tinyurl.com/ybzjbra3

 

PH­ƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH & CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHONG TRÀO ĐOÀN - HỘI :

https://tinyurl.com/y7ypj8dq